Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
26.06.2020 | Af: Kanal Frederikshavn

2019 endte med overskud på 11 millioner kroner

Frederikshavn Forsyning A/S kom ud af 2019 med et overskud på cirka 11 millioner kroner. Det blev oplyst på onsdagens generalforsamling, hvor årsrapporten og beretningen for 2019 blev fremlagt og godkendt.

 

Formanden for Frederikshavn Forsyning A/S' bestyrelsen Erik Kyed Trolle indledte generalforsamlingen og gav ordet videre til adm. direktør Claus Reimann Petersen, der fortalte om nogle af de spændende projekter, Forsyningen har arbejde med i det forgangne år.

Projekter med tanke på den grønne omstilling
Forsyningen har igangsat arbejde med at efterleve FN’s 17 verdensmål og sideløbende en meget højt prioriteret proces med at indarbejde den grønne omstilling i selskabernes drift. Det afspejler de projekter, som Forsyningen har arbejdet med i det forgangne år, for eksempel varmepumpeanlæg i Frederikshavn, udvidelse af biogasanlæg i Skagen og udskiftning af gadelys, hvor endnu en større del er skiftet til armaturer med LED.

Fremover vil den grønne omstilling og verdensmålene få et større fokus og i større omfang blive en del af Forsyningens strategi.

Forsyningssikkerheden er stadig i fokus
Forsyningens fornemmeste opgave er til stadighed at opretholde og optimere forsyningssikkerheden. Derfor så Forsyningen sig nødsaget til at hjemtage opgaven med indsamling af renovation, da det viste sig, at entreprenøren på området ikke kunne opfylde kravene.

For de øvrige selskaber har Forsyningen løst forpligtigelsen særdeles tilfredsstillende, og elnetselskabet Elinord har igen i 2019 opnået den højeste score blandt landets netselskaber med en gennemsnitlig leverancesikkerhed, der er bedre end 99,998 procent.

Klimaplan og fremtidens affaldssortering
Formand Erik Kyed Trolle lagde ved afslutningen af sin beretning vægt på den nye politiske aftale på klimaområde, og det glæder formanden, at man i lovgivningsarbejdet tager kommuner og forsyningsselskaber med på råd. Det bliver spændende at se, hvordan aftalen bliver udmøntet i den lovgivning, som Forsyningen fremadrettet skal operere under. Erik Kyed Trolle håber i den forbindelse, at det i forvejen gode samarbejde med kommunen vil blive endnu bedre i det håb, at vi kan aflevere et dejligt og ikke mindst grønt samfund til vores efterkommere.

Endnu et år med gode resultater
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2019, hvor resultatet før skat blev et overskud på 11 mio. kr. mod 24,8 mio. i 2018. Det anses for tilfredsstillende i og med, at "hvile i sig selv"-selskaberne samlet set balancerer. Den samlede koncernomsætning udgjorde i sidste år 514 mio. kr.
Det samlede antal kundeforhold er ved årets udgang på 158.038, hvilket atter er en stigning fra forrige år.

Hvile i sig selv
Selskaberne, der hører under Forsyningen, drives reelt alle efter "hvile i sig selv"-princippet. Det betyder, at hvert selskabs økonomiske overskud forbliver i selskabet og indgår i de følgende års drift, anlæg eller tilbagebetales til selskabets kunder i form af ekstraordinære prisnedsættelser. Der er derfor ingen, som trækker penge ud af selskaberne til andre formål eller til de andre selskaber.

 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close