Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
03.03.2021 | Af: Michael Frederiksen

360 boliger i Sæby - men hvor højt må der bygges?

Her ses en skitsetegning til etape fem, hvor de højeste terrassehuse er fire etager.
Ejerne af et nyt boligområde med hele 360 grunde i Sæby Bakker - ved Langtvedvej - må væbne sig med yderligere tålmodighed. Der var lagt op til, at lokalplanen skulle sendes i otte ugers høring i denne måned, men Plan- og Miljøudvalget tilbagesendte i går sagen til fornyet sagsbehandling.

 

De syv medlemmer af udvalget er enige om, at de østligste boliger, som ligger ud til en skrænt, skal placeres mindst 10 meter fra skrænten og ikke kun fem meter, som lokalplanen foreskriver. 

Samtidig ønsker udvalget, at højden på etagebyggeriet i etape fem præciseres. I dag er der skitsetegninger på fire etager, hvilket normalt svarer til omkring 12 meter i højden. Lokalplanen taler dog om et byggeri på op til 18 meter mod vest ud til Langtvedvej.

- Det er vildt og voldsomt i et boligkvarter, så vi skal have undersøgt dette nærmere. Der er flere spørgsmål, som melder sig, blandt andet om trafikken i området. 360 boliger svarer til en døgntrafik på 2000, oplyser Peter Sørensen, formand for Plan- og Miljøudvalget.

Burde I ikke i en sag som denne være mere fleksible og imødekommende, når investorer udefra vil bygge en helt ny bydel i Sæby?

- Vi gør det bedst muligt fra sag til sag, og det handler også om, at vi skal værne om de mennesker, som allerede bor i området og har gjort det i mange år. Vi vil således ikke være med til at genere de 200 parceller neden for skrænten, forklarer Peter Sørensen.

Bebyggelsen i fire etager med mulighed for tagterrasse vil virke som en brat overgang mod det åbne land. Bebyggelsen åbner sig ikke ud mod det åbne landskab, men markerer tydeligt afgrænsningen mellem det åbne land og den nye bydel. Bebyggelsen skal opføres som terrassehuse, hvor kun en mindre del af bebyggelsen vil fremstå i fulde fire etager.


Området i Sæby Baker kan rumme godt 360 nye boliger fordelt over flere sammenhængende boligklynger adskilt af grønne kiler. Området forventes udbygget over flere etaper. De grønne kiler fungerer som opholdsarealer for områdets beboere, tværgående stiforbindelser i området og samtidig er kilerne med til at sikre udsigt mod de omkringliggende landskaber.

Området ligger i landzone og anvendes i dag til landbrugsdrift. Terrænet fremstår forholdsvis plant, men området ligger væsentligt højere i landskabet end arealerne umiddelbart øst for - og nærmere kysten. Langs områdets afgrænsning mod øst løber en skrænt, der fremstår med et terrænspring på cirka 10 meter. Området ligger attraktivt i tilknytning til Sæby by og med udsigt mod havet i østlige retning, det bakkede, åbne landskab i vestlig retning og skoven mod syd.

 

BillederTilføj billede


FOTO: Sæby Bakker

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close