Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
03.02.2020 | Af: Michael Frederiksen

530 siddepladser i ny biograf på Værkergrunden

Visualisering af etagebebyggelsen samt base set fra Rådhusparken mod vest. Basen og arealet mod Rådhusparken fremstår grønt, og biografen vokser ud af terrænet.
Planlægningen af et nyt boligområde mellem Ørnevej Rådhus Allé i Frederikshavn - ved siden af Føtex - er nu så langt fremme, at politikerne i Plan- og Miljøudvalget formentlig i morgen beslutter at sende en lokalplan i offentlig høring i otte uger.

 

Planlægningen for området, der omtales som Værkergrunden, er et led i den igangværende områdefornyelse i Frederikshavn midtby.

Til grund for planlægningen ligger et skitseprojekt for opførelse af et byggeri til bolig- og kulturformål: 30-40 boliger indrettet i to tårne i maksimalt syv og ni etager, opført på en base, der svarer til to etager. I basen, der etableres under og over terræn, indrettes der biograf og parkering.

På grund af basen og det skrånende terræn er det fagcentrets
vurdering, at det højeste boligtårn kan fremstå én etage højere, end Økonomiudvalget besluttede 12. december 2018.

Biografen får fire fremvisningssale med i alt 530 siddepladser. I umiddelbar tilknytning til byggeriet etableres der parkeringsanlæg, der både skal betjene de nye byfunktioner og eksisterende administrationsbygninger beliggende Fasanvej 1 (Frederikshavn Kommunes Ejendomscenter) og Rådhus Allé 100 (Frederikshavn Kommunes rådhus). Parkeringsanlæggene etableres på og under terræn.

Vejadgang til byggeriet etableres fra Ørnevej.

Ørnevejskvarteret er især kendetegnet ved de ældre huse, der fra 1920'erne og frem til 1950'erne benyttede røde teglsten

på facaderne. For at sikre, at den nye bebyggelse forholder sig til de omkringliggende områder og bebyggelse, skal der benyttes røde teglsten på hovedparten af facaderne, således at områderne bindes sammen og fremstår ensartet.

Facaderne på de nye etagebebyggelser vil farvemæssigt svare til eksisterende bygninger i det omkringliggende område, blandt andet boligerne ved Ørnevejskvarteret, Ørnevejens Skole

og Det Musiske Hus. Dog adskiller facadeudtrykket på basen samt basens værn sig, idet facaderne beklædes med for eksemepel lameller, glas og cortenstål. Facaderne udføres dermed med et åbent og moderne udtryk, der giver området dets særpræg.

Som led i områdefornyelsens overordnede mål om at styrke byens øst-vestgående forbindelser etableres der mellem Ørnevej og Rådhus Allé en stiforbindelse, der indbyder til både gang og cykling.


Idet byudviklingsprojekterne i området øger trafikbelastningen på Ørnevej er der behov for at se på trafikafviklingen i krydset ved Rimmensgade/Ørnevej/Vibevej.

 

BillederTilføj billede


FOTO: Frederikshavn Kommune

FOTO: Frederikshavn Kommune

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close