Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
10.01.2019 | Af: Michael Frederiksen

Behandlinger flyttes fra Skagen til Frederikshavn

Børn fra Skagen, Ålbæk og Jerup skal til Frederikshavn, hvis de skal behandles hos tandlægen.
Længere ventetider på behandling i Den Kommune Tandpleje i Frederikshavn Kommune, og alle behandlinger i Skagen flyttes til Frederikshavn. 

 

Det bliver to konsekvenserne af, at Frederikshavn Kommune ikke kan udfylde hullet i Skagen efter en tandlæge, som har søgt nye udfordringer.

Den Kommunale Tandpleje omfatter den centrale Tandplejeklinik på Hangaardsvej i Frederikshavn og Tandplejen ved Skagen Skole på Skagavej.

Tandplejen er for 0-18 årige samt omsorgs- og specialtandplejepatienter. Omsorgstandplejen berøres ikke.
                      

Klinikken i Skagen betjener Skagen, Aalbæk og Jerup. I 2018 drejede det sig om 1105 børn og unge. I 2019 falder der til 1077 børn og unge.

En tandlæge, der to dage om ugen har stået for tandplejen i Skagen (resterende tid i Frederikshavn til blandt andet tandkirurgi og narkosebehandling), har søgt og fået andet job. Da det ikke har været muligt at genbesætte stillingen eller at få nuværende deltidsansatte tandlæger til at gå op til fuld tid, er der behov for at reorganisere tandplejetilbuddet i Skagen.

I næste uge præsenteres politikerne i Børne- Ungdomsudvalget for følgende model:

I januar og februar 2019 færdigbehandles de børn og unge, der blev undersøgt i 2018 og har behandlingsbehov. Det sker ved en ekstern tandlægekonsulent i tre dage i januar. Dette for ikke at
oparbejde en ventetid på behandling i Skagen for allerede undersøgte børn.

For at sikre en rationel udnyttelse af de til rådighed værende tandlægers tid og for at sikre et ensartet serviceniveau inden for kommunegrænsen, bemandes Børne- og Ungetandplejen i Skagen fremover af fire teams, der på skift vil være til stede i Skagen. Hvert team vil være i alt to uger i Skagen. Et team består af en tandlæge, en tandplejer og to klinikassistenter.

Al tandbehandling, ud over undersøgelser, fra Skagen vil fremover foregå i Frederikshavn. I 14 dage efter et team har undersøgt børn og unge i Skagen, vil der være behandlingstider klar i Frederikshavn.

Børn og unge, der skal behandles i Frederikshavn, skal selv betale transport fra Jerup, Ålbæk og Skagen til Frederikshavn. Dette er samme serviceniveau som i øvrigt i kommunen.
           
Ændringerne vil betyde et øget pres på personale og behandlingsrum i Frederikshavn. For at kompensere for presset på personalet vil der blive ansat yderligere en tandplejer,
og via omlægning af visse undersøgelsesopgaver fra tandlæger til tandplejere vil Tandplejen forsøge at frigøre mest mulig tid hos tandlægerne til tandbehandling.

Den ledige tandlægestilling vil fortsat blive søgt bemandet.
Tandplejen forventer, at ventetiden på behandling vil stige som følge af den ubesatte tandlægestilling, ligesom det må forudses, at flere vælger at blive behandlet i en privat praksis.

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektør Carsten Sand Nielsen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close