Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
05.11.2019 | Af: Kanal Frederikshavn

Budget 2020 vedtaget: Borgmesteren orienterer

Borgmester Birgit S. Hansen: - Det er et budget i balance – både økonomisk, i forhold til borgernes behov og på langt sigt. Vi lever, som vi har råd til, men det har også været muligt at prioritere nogle vigtige indsatsområder.
OPDATERET KL. 16.50: Frederikshavn Kommunes budget for 2020 blev mandag aften vedtaget af et bredt flertal i byrådet. 27 ud af 29 stemte for. Kun Ida Skov (EL) og Kasper Lau (DF) stemte imod.

 

På kommunens hjemmeside kan man læse denne orientering fra borgmester Birgit S. Hansen:

Arbejdsmarkedsområdet
Kommunens arbejdsmarkedsområde er et af de områder, der er særligt udfordret af, at vi er en atypisk kommune set i forhold til landsgennemsnittet. Vi har flere ældre, der forlader arbejdsmarkedet, end der går unge ind. Flere er nedslidte af hårdt fysisk arbejde. Lave boligpriser tiltrækker borgere med få økonomiske ressourcer. Uddannelsesniveauet er lavt, og vi har færre jobs end før finanskrisen.

Det er alt sammen forhold, der betyder, at flere er på offentlig forsørgelse - for eksempel førtidspension i Frederikshavn Kommune end landsgennemsnittet. Staten beregner sit bidrag ud fra landsgennemsnittet, og det giver os økonomiske udfordringer. På arbejdsmarkedsområdet har Frederikshavn Kommune flere udgifter til blandt andet førtidspensioner end landsgennemsnittet, og vi får ikke tilskud nok fra staten til at dække de reelle udgifter. For at få regnestykket til at gå op tilføres Arbejdsmarkedsudvalget 30 mio. kr.

Plads til flere
Erhvervslivet buldrer afsted, og virksomhederne har stadig brug for flere hænder. I Frederikshavn Kommune er der nu færre på kontanthjælp end ved udgangen af 2018. Men vi skal have flere borgere med. Derfor investerer vi i den nye indsats "Plads til flere", der er målrettet borgere på midlertidig forsørgelse. Vi giver plads til flere ved at oprette "småjobs" på de kommunale arbejdspladser, for der er brug for alle – også de mennesker, der ikke kan arbejde 100 procent. En lille arbejdsevne har også værdi, og med tiden kan nogle af de nye medarbejdere øge deres arbejdstid. De kan måske gå over i andre jobs eller uddannelse.

Børn, unge og familier
Børnene og de unge skal have de bedst mulige betingelser for en tryg hverdag og en god skolegang. Børne- og ungdomsområdet friholdes i 2020 for 1%-besparelse. Derudover får Børne- og Ungdomsudvalget de penge, udvalget har behov for til at drive familieområdet i 2020. Rullende skolestart trækkes tilbage fra 2020. Pengene følger med for at dække udgifter til ekstra børnehavepladser i den forbindelse.

Der er i det nye budget afsat penge flere andre indsatser på børne- og ungeområdet - for eksempel til at bygge en ny børnehave i Frederikshavn og til vedligeholdelse af skolerne. Der er også afsat midler til understøttende undervisning, 10. klasse inklusion og Læringslokomotiv i Ungdomsskolen.

Socialområdet
Socialudvalget har selv tidligt i budgetlægningsprocessen taget hånd om udfordringerne på området. Vi tilbagefører 5 mio. kr. af de 10,7 mio. kr., som udgør Socialudvalgets 1%-besparelse. De øremærkede penge går til det, de er tiltænkt. Det er bl.a. kommunens andel af værdighedsmilliarden. De penge kunne vi bruge andre steder eller komme dem i kassen, men vi vælger at lade udvalget prioritere, hvad pengene skal bruges til.

Psykisk sårbare
De, der kan selv, skal selv i Frederikshavn kommune. Men de, der ikke kan selv, holder vi hånden under. Vi har afsat midler til flere indsatser for de psykisk sårbare borgere. Vi investerer i projekt "Grøn omsorg", hvor vi i samarbejde med aktører i landbruget hjælper psykisk sårbare. Vi tilfører sundhedsområdet midler til indsatser rettet mod sårbare unge, og så får Fontænehuset tilført midler svarende til en stilling fra 2021 og årene frem.

Hele kommunen rundt
Vi investerer for at passe på det, vi har, og for at udvikle faciliteter til glæde for kommunes borgere og gæster. På Lystbådehavnene Sæby, Skagen og Ålbæk investeres der i nye velfærdsbygninger og renoveringer for at kunne tilbyde de mange gæster, der besøger kommunen, ordentlige forhold. Der bliver også gennemført en cykelstianalyse for at kunne understøtte cyklismen på både fritids- og turismeområdet.

Der afsættes midler til renovering af kommunen vejnet, og der er afsat midler til oprensning af åer og vandløb som led i kommunens klimatilpasning.

Distriktsudvalget får ekstra 130.000 kr. om året. Pengene skal øge mulighederne for at realisere borgernes initiativer, som kan bidrage til livet i landsbyerne.

Det lange sigt
Frederikshavn Kommune har gennem årene investeret store summer for at skabe fremgang. Investeringer, som nu giver afkast.

Det er for eksempel investeringer i idrætsanlæg og kulturhuse -havneudvidelser og byfornyelser. Det er investeringer i en erhvervsplaymaker, der bygger bro mellem virksomheder og skoler. Det er investeringer i en tiltrækningsindsats – Move North, som tiltrækker kvalificeret arbejdskraft, og det er investeringer i en håndholdt bosætningsindsats, der betyder, at flere flytter til kommunen, end der flytter her fra. Overskuddet på tilflytningskontoen var på 123 i 2018.

 

BillederTilføj billede


FOTO: Linda Suhr

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close