Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
10.08.2018 | Af: Michael Frederiksen

Dagli' Brugsen i Strandby vil opføre helt ny butik

Den eksisterende butik ses i bunden af skitsetegningen.
Dagli' Brugsens uddeler i Strandby ønsker at rive sine bygninger ned og opføre en ny, større og mere moderne dagligvarebutik.


 

For at få plads til har det været nødvendigt at købe flere naboejendomme. På den baggrund ansøger rådgiver om igangsætning af planlægning, der gør det muligt at nedrive eksisterende butiksbygninger på Havnevej 27-29 og Tangvej 3 samt boligen på Tangvej 1.

Uddeleren vil i stedet opføre en ny butiksbygning på 1200 kvadratmeter med tilhørende varegård og vareindlevering samt kundeparkeringsanlæg. Butiksbygningen rykkes tilbage på grunden, mens parkeringsanlæg placeres nærmest Tangvej og Havnevej. Vejadgang til parkeringsanlægget fastholdes fra både Tangvej og Havnevej, men adgang til vareindlevering forbedres.

Varelastbiler skal køre til butikkens varegård fra Havnevej via parkeringsanlægget og forlade parkeringsanlægget via udkørsel til Tangvej. Eksisterende tankanlæg ønskes opretholdt og integreret i parkeringsanlægget.

Der er endnu ikke taget endelig stilling til bygningens udformning, materialevalg med mere.

Den nuværende butik er 1000 kvadratmeter, men udvidelen anses at være i overensstemmelse med den modernisering af planloven, der trådte i kraft for et år siden.

Projektet er dog ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens retningslinjer for parkering. Det skitserede projekt kræver, at der etableres 34 parkeringspladser.

Kommunaldirektør Mikael Jentchs indstiller til politikerne i Plan- og Miljøudvalget, at ansøger meddeles tilladelse til at arbejde videre med projektet, herunder igangsætte udarbejdelse af plangrundlag, der skaber mulighed for at opføre en 1200 kvadratmeter stor dagligvarebutik som skitseret.

Friarealer og butik skal have et ydre udtryk og udføres i materialer, der harmonerer med byggeriet i de tilgrænsende områder.

Som forudsætning for vedtagelse af lokalplanen skal det sikres, at der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser i tilknytning til butikken.

 

BillederTilføj billede


FOTO: Privat

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close