Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
13.09.2018 | Af: Michael Frederiksen

Dybvads DNA skal styrkes - en historisk teglværksby

Jernbanegade fremstår trist uden beplantning og liv. Gaden kan med fordel begrønnes0. Den røde teglsten i belægningen kan skabe lommer, som gør det mere indbydende at færdes og opholde sig i gaden.
Et enigt byråd vedtog i aftes, at der skal investeres 3,3 millioner kroner i områdefornyelse i Dybvad. Staten betaler 1,1 millioner kroner, hvilket efterlader Frederikshavn Kommune med en udgift på 2,2 millioner kroner.


 

Den overordnede målsætning og ambition er at styrke Dybvad som en attraktiv bosætningsby. Alle indsatser og projekter i byen skal understøtte fortællingen om byens DNA og identitet som en historisk teglværksby. Det lokale engagement og medejerskab i byens positive udvikling skal understøttes.

Der lægges op til fem indsatsområder, hvor det tværgående tema er styrkelsen af byens historiske DNA, der bygger på en driftig stationsby med eget teglværk og dertilhørende bevaringsværdige teglstensbygninger.

De fem indsatsområder:
1. Forskønnelse af midtbyen – med et historisk DNA

Gennem forskønnelse af bymidtens gader skal historien om byens identitetfortælles. Der etableres derfor røde belægningsbånd i gadeforløbet med mulighed for indretning med beplantning og siddepladser, der indbyder byens borgere og besøgende til ophold.

Gadeforløbene danner forbindelse mellem byens tre nye samlingssteder: Bytorvet, Oasen og Leg-på-tværs, som hver især knytter sig til eksisterende faciliteter og udnytter det potentiale, som midtbyen besidder.

2. Det lokale fritidsliv – natur, leg og motion
Det lokale fritidsliv skal styrkes. Et særligt potentiale ved Søparken og bækken skal danne grundlaget for nye aktiviteter. Sammen med området omkring Dybvad Hallen og skolen er de byens knudepunkter for naturoplevelser, leg og motion. Der skabes sammenhæng mellem knudepunkterne gennem indsatsen "Stærke forbindelser".

3. Stærke forbindelser – stier, veje og trafik samt broer langs bækken
Der skal etableres en stærk forbindelse på tværs af byen – fra skole og hal gennem midtbyen til Søparken. Forbindelsen skal inddrage midtbyens gader og skabe nye sammenhænge og muligheder for nye potentielle udviklingsområder i byen. Der arbejdes desuden med at forstærke fortællingen om bækken forløb gennem byen, med styrkelse af vandspejlets og broernes synlighed.

4. Historiefortælling og tiltrækning af nye tilflyttere
Fortællingen om byens DNA skal forstærkes gennem fysiske indsatser i byen, for eksempel med teglkunst, belysning, belægning og skiltning. De fysiske tiltag skal suppleres med film, skrevne fortællinger, ambassadører og anden branding, for at nå ud til potentielle tilflyttere. Der arbejdes også med planer for omdannelse af midtbybebyggelse og nye boligområder som attraktive bosætningssteder for blandt andet børnefamilier.

5. Lokalt samarbejde og samskabelse
Dybvad er en by med mange ildsjæle og stor initiativrigdom. Områdefornyelsen skal være med til at samle og støtte op om de gode initiativer. Der skabes gode løsninger i forhold til nedrivning af faldefærdige bygninger gennem samarbejde med byens nyoprettede Byfond. Ligeledes ønskes samarbejdet mellem byens erhverv og skole styrket og områdefornyelsens nyetablerede grønne områder skal skabes i samarbejde med byens grønne hold, så drift og vedligehold gennemtænkes fra start.

Arbejdet i Dybvad forventes at strække sig over de næste fire år.

 

BillederTilføj billede


FOTO: Privat

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close