Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
19.07.2018 | Af: Michael Frederiksen

Enighed om ny Folkeoplysningsordning

Det er sjældent, at politikere med ansvar får ros, men det oplever Anders Broholm (V) - endda fra den normalt kritiske Henrik Carlsen, formand for FUF.
Formanden og næstformanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF), Idrætssamvirke (IS) og formanden for folkeoplysningsudvalget har brugt den første del af sommeren på at tygge høringssvar igennem og forhandle en ny tilskudsordning for det frivillige folkeoplysende arbejde i Frederikshavn Kommune på plads. 


 

Det er den nu. Den nye ordning er blevet til i tæt samarbejde, og selvom ikke alle har fået alle ønsker opfyldt, er der lavet et godt og konstruktivt kompromis.

Den samlede nye folkeoplysningsordning fremlægges offentligt i forbindelse med at Kultur- og Fritidsudvalget behandler den på sit møde 15. august, hvorefter der er dialogmøde med foreningerne 27. august kl 17.00.

Hovedlinjerne i ordningen er:

• Flere midler til aktivitet, særligt blandt børn og unge
• 25 års reglen lempes
• Tilskud til frivillige og til uddannelse bevares
• Der etableres tre nye puljer til transport, talent og visioner
• Alle særordninger opsiges, og alle foreninger "normaliseres", så de får tilskud på samme vilkår. Det betyder blandt andet, at kommercielle og folkeoplysende aktiviteter skal skilles ad.

Anders Broholm (V), formand for Kultur- og Fritidsudvalget, er g glad for, at parterne i samlet flok har lavet en ny ordning.

- Det her tegner godt for fremtiden for det frivillige folkeoplysende arbejde i Frederikshavn Kommune. Den nye folkeoplysningsordning gør det lettere at være frivillig folkeoplysende forening, og vi får løst mange af de problemer, der har været i den gamle ordning. Jeg er meget glad for, at foreningernes høringssvar og paraplyorganisationernes synpunkter i den grad er blevet inddraget. Dette har bestemt ikke været en "skin-høring", for der er ændret meget siden det første udkast – og til det bedre, mener Anders Broholm.

Bjarne Kvist (S), næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget, husker, at politikerne i efterårets valgkamp lovede, at det nye Kultur- og Fritidsudvalg ville tage tilskudsordningen op til revision snarest efter valget.

- Nu står vi, efter et rigtigt godt og konstruktivt forløb, hvor foreningslivets repræsentanter har haft maksimal indflydelse, med forslag til en ny ordning, som efter socialdemokraternes holdning er en meget klar forbedring. Nogle får mindre, og nogle får mere end før i tilskud, men sådan vil det være, når man gennemfører en harmonisering, som stiller alle lige, og som gør op med tidligere tiders særordninger, men det glæder os, at der har været enighed om at sikre en overgangsordning, så alle vil have mulighed for at tilpasse sig de nye betingelser for tilskud, udtaler Bjarne Kvist.

Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) er meget tilfreds med forhandlingerne, og at der er blevet lyttet til foreningernes høringssvar.

- Ikke alle vores ønsker er opfyldt, men vi har forhandlet det bedst mulige hjem. Yderst positivt er det, at aktivitet blandt børn og unge fremover opprioriteres og støttes mere end dobbelt af tidligere, at den frivillige ulønnede indsats fortsat påskønnes, og at støtteordningen gøres administrativt lettere, siger FUF-formand Henrik Carlsen.

Han sender en stor buket roser til især Anders Broholm.

- Tak for godt samarbejde til forvaltningen, formand og næstformand i KFU samt Idrætssamvirket og folkeoplysningsudvalgets formand. Processen har været presset her op til sommeren, men KFU's formand, Anders Broholm, har været særdeles imødekommende, lydhør og ikke mindst forhandlingsvenlig. Dygtig ledelse af komplicerede forhandlinger. Helt nye positive takter fra KFU, som tegner rigtig godt for den kommende dialog, lyder det fra Henrik Carlsen.

Idrætssamvirket glæder sig over, at foreningerne efter mange års tilløb får lavet en tilskudsordning, der gør op med forskelsbehandlingen af foreningslivet. Og hvor toppen bliver taget af de værste virkninger af 25 års reglen.

- Med en fordobling af aktivitetstilskuddet, som nu benævnes medlemstilskud, får foreningerne mere frihed til at anvende pengene der, hvor de gør mest gavn i deres forening. Arbejdet med talentudvikling kræver flere ressourcer, hvorfor vi ser den nye Talentpulje som en mulighed for foreninger med de højst rangerende udøvere at søge dækning for nogle af deres ekstraordinære omkostninger, siger Tommy Thomsen, formand for Idrætssamvirket.

Steen Jensen, formand for Folkeoplysningsudvalget, bemærker, at der i høj grad er blevet lyttet til de mange høringssvar, og at den nye folkeoplysningsordning ligger langt fra det oprindelig høringsudkast og tættere på det nuværende.

- Jeg glædes over, at aktivitetstimetallet i den nye ordning nærmest fordobles og får første prioritet, og at der også fremover kan udbetales til sociale aktiviteter. Udarbejdelsen af den nye ordning er foregået i åbenhed. Jeg glæder mig til at høre foreningernes kommentarer til den nye ordning på et nyt dialogmøde 27. august, fortæller Steen Jensen.

 

BillederTilføj billede


FOTO: Kanal Frederikshavn

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close