Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
31.01.2014 | Af: Kanal Frederikshavn

Flådechef ny formand for Nordjyllands Kystmuseum

Bangsbo Museum er en af Nordjyllands Kystmuseums fem udstillinger.
Per Frank Hansen, chef for OPLOG Frederikshavn, er blev valgt som ny bestyrelsesformand for Nordjyllands Kystmuseum. Han afløser Merete Bernth.

 

Bestyrelsen består fremover af følgende otte medlemmer:

• Bjarne Kvist, udpeget af byrådet.
• Lene Kappelborg, udpeget af Turisthus Nord.
• Vagn Thidemann, udpeget af Sæby Museumsforening
• Tine Bro, udpeget af Frederikshavn Museumsforening
• Vivian Floor, udpeget af Skagen By- og Egnsmuseums Venner
• Per Frank Hansen, udpeget af Frederikshavn Erhvervsråd.
• Erik Christensen, udpeget af medarbejderne ved NJK
• En kulturfaglig person, som udpeges senere af bestyrelsen.

Bestyrelsen valgte Per Frank Hansen som formand og Vivian Floor som næstformand.

Den nye bestyrelsesformand takkede den afgående bestyrelsesformand Merete Bernth for en langvarig og dygtig indsats for museet i en periode, hvor museet har gennemgået en udfordrende fusion og omstilling, men samtidig har udviklet og gennemført mange nye og spændende kulturformidlingsprojekter.

Museumsleder Michael Ax orienterede indgående den nye bestyrelse om museets forhold og status, og bestyrelsen drøftede efterfølgende orienteringen.

Bestyrelsen vedtog følgende fokuspunkter for 2014: Optimering, udvikling, og kommunikation.

Bestyrelsen vil indledningsvis færdiggøre den allerede behandlede strategi for NJK og udarbejde målsætninger for de kommende år. Bestyrelsen vil have størst fokus på at styrke museets ressourcer, herunder personale og økonomi, samt optimering af driften.

Bestyrelsen drøftede museumslederens udviklingsforslag og besluttede at gå videre med undersøgelser af konkrete tiltag til at styrke museets formidling af Nordjyllands kystkultur, Den Kolde Krig og allerede eksisterende formidlingsprojekter - med vægten lagt på professionelle og moderne formidlingsformer, rettet mod borgerne i almindelighed og museets unge gæster i særdeleshed.

Endvidere besluttedes det at styrke museets kommunikation og dialog i forhold til kommunens borgere, byrådet og medarbejderne samt presse og medier.

Formanden for bestyrelsen vil snarest tage kontakt til relevante personer i kommunen med henblik på at drøfte museets forhold og udvikling.


Nordjyllands Kystmuseum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med fem udstillinger: Skagen By- og Egnsmuseum, Bangsbo Museum, Bangsbo Fort, Sæby Museum og herregårdsmuseet Sæbygård.

 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close