Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
05.12.2017 | Af: Kanal Frederikshavn

Første spadestik til udvidelse af sydfløj i kirke

Tre spadestik var med til at markere opstarten af byggeriet.
Udvidelsen af Bangsbostrand Kirkes Sydfløj er nu i gang.
Første spadestik til tilbygningen blev taget efter gudstjenesten søndag 3. december. 


 

Tre spadestik var med til at markere opstart af byggeriet. Det første spadestik for menigheden blev taget af menighedsrådsformand Søren Borup. Andet spadestik for personalet blev taget af medarbejderrepræsentant Lotte Andersen, og det sidste spadestik for de kommende generationer blev taget af Louise Marckstrøm fra kirkens kor.

Spaden er sat i jorden, og byggeriet er i gang, men det bliver nok først i begyndelsen af januar 2018, at de store maskiner tager fat på det reelle gravearbejde.

- I december sker der så mange ting i og omkring kirken, at vi har valgt at bruge denne måned på forberedelse og planlægning af byggeriet, oplyser Søren Borup, formand for Bangsbostrand Sogns menighedsråd.

Tilbygningen er tegnet af Arkitektfirmaet Bundgaard Aps, og efter afholdt licitation i august er entreprenøropgaven tildelt firmaet Thomas Nielsen og Søn A/S.

- Det er en længe ventet tilbygning, vi her tager fat på. De nye lokaler skal forsyne os med de rammer, vi har savnet for at kunne tilbyde tidssvarende faciliteter. Den nye fløj består af tre selvstændige moduler ,der er forbundet med gangarealer. Det ene af de tre moduler kommer til at indeholde nyt kirkekontor med nye og bedre lokaler til modtagelse af borgere med ærinde til kirken. Et andet modul kommer til at indeholde separate kontorer og mødelokaler, hvilket vi i øjeblikket absolut mangler til mindre møder og for præsterne til samtaler med borgerne. Sidste modul bliver et nyt møde og forsamlingslokale, der primært vil blive indrettet til korøvelokale. I øjeblikket øver koret i det lille loftlokale på første sal, fortæller Søren Borup.

Under de to moduler mod øst laves der en kælder til oplagring af den stigende mængde af rekvisitter til de mange forskelligartede aktiviteter i kirken. Endvidere indrettes der i kælderen tidssvarende omklædnings- og badefaciliteter for
personalet.

- Den nye fløj bygges sammen med den eksisterende, idet den nuværende mellemgang bygges sammen med de nye gangarealer, således vi får en dejlig stor åben foyer, der forbinder kirken med sydfløjen. I byggeprojektet indgår også, at det nuværende køkken udvides og moderniseres, og det nuværende kirkekontor indrettes til personalerum, siger Søren Borup.

Ideerne med udvidelse af kirken startede for mere end 10 år siden, men blev første gang beskrevet i et skitseoplæg i efteråret 2010. Intentionerne i dette oplæg var langt over de reelle behov for kirken, og projektet blev derefter næsten skrinlagt. Det første egentlige tegningsoplæg til en udbygning af sydfløjen forelå i 2014, men viste sig fortsat at være for dyrt. I forbindelse men analysen af mulighederne for ændring af den nu mere end 100 år gamle kirke var det faktisk en repræsentant fra Nationalmuseet, der første gang skitserede grundideerne til det byggeri, som nu bliver realiseret.

- Et nyt revideret oplæg blev i 2016 endeligt accepteret af alle involverede instanser, herunder også nabohøringer, idet byggeriet overskrider den for området tilladte byggeprocent. I 2017 har vi lavet detailplaner og indhentet tilbud. Vi har på denne baggrund også været igennem endnu en sparerunde for at få økonomien til at hænge sammen, udtaler Søren Borup.

Da det nye byggeri griber voldsomt ind i det eksisterende, vil der i løbet af byggeperioden være besværlige adgangsforhold omkring kirken, og kirkekontoret bliver i byggeperioden flyttet til en pavillon i atriumgården. Det er planen at lave ny flisebelægning i kirken i sammenhæng med, at fliserne i den gamle og nye bygning skal laves, så der bliver også en periode, hvor kirken helt bliver lukket. Om alt går vel, forventes det, at de nye faciliteter indvies sidst på året 2018.

 

BillederTilføj billede


FOTO: Bangsbostrand Kirke Bangsbostrand Kirke

FOTO: Bangsbostrand Kirke Bangsbostrand Kirke

FOTO: Bangsbostrand Kirke Bangsbostrand Kirke

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close