Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
12.02.2018 | Af: Kanal Frederikshavn

Foreningslivet skal løfte engagement i kommunen

Henrik Carlsen fortsætter som formand for FUF. Foto: Jesper Christiansen, TV2 Nord
Mere end 50 foreningsledere fra hele kommunen deltog i Frederikshavn Ungdoms Fællesråds årlige repræsentantskabsmøde og generalforsamling i FFK-Centret.

 

Kultur- og Fritidsudvalgsformand Anders Broholm (V) holdt efter spisningen et indlæg om sit syn på og sine visioner for foreningslivet i kommunen. Han takkede de mange ildsjæle for deres store indsats i det frivillige klub- og foreningsliv og lovede, at han fremover vil lytte meget til de problemstillinger og udfordringer, man i det daglige arbejde mødes af, ligesom han også gerne kommer ud og besøger klubber og foreninger for at drøfte deres situation.

- Foreningsliv er oplevelser, der gavner borgeren og fremmer kommunens bosætning, fællesskaber og talentudvikling. Oplevelser giver sundhed både mentalt og fysisk, og det styrker integration og sociale fællesskaber og giver sunde aktive netværk. Derfor skal kommunen og politikerne være samarbejdspartnere, lød det fra formanden, som også ønskede at være foreningslivets politiske ambassadør.

Den kommunale forvaltning skal være foreningernes serviceorgan uden bøvl og forhindringer. Foreningslivet skal fortælle den gode historie og løfte engagementet i kommunen, var budskabet fra den nyvalgte formand, som modtog stor applaus for sit positive og medlevende indlæg på FUF's repræsentantskabsmøde.

Efter indlægget blev der debatteret livligt, og foreningerne kom ind på både haltilskudsudligningsordningen og 25 års reglen. Men der var stor enighed om, at det primære fokus den nærmeste tid skulle være at hæve aktivitetstimebetalingen, som er faldet fra to kroner til 50 øre de seneste år.

- Forsamlingen bakkede op om, at kommunal folkeoplysende støtte primært skal gå til børn og unge. Dog er alt ikke penge, der kan gøres meget indenfor bestående ramme, hvis der prioriteres anderledes, dette kan blive nødvendigt fremover. Men det skal ske i dialog og gensidig respekt, blev udgangen af debatten, siger FUF-formand Henrik Carlsen.

Herefter gik man til generalforsamlingen. Marianne Rasmussen fra Frederikshavn Firmaklubber blev valgt som dirigent. FUF's formand aflagde årets beretning, som blev modtaget med en klapsalve. FUF's regnskab - fremlagt af Jørgen Bo Christensen - viste et underskud på 21.413 kroner, primært grundet de mange aktiviteter med foreningskonferencer og en stor mødeaktivitet for medlemsforeningerne. Også de mange demokrati- og valgarrangementer samt store projekter, FUF har igangsat i 2017, har kostet på egenkapitalen efter de meget store besparelser, der har været på FUF's kommunale driftstilskud i seneste byrådsperiode.

Under valgene var der genvalg af Henrik Carlsen fra Metodistkirkens Spejdere som formand. Til styrelsen genvalgtes Jørgen M. Jensen, Kvissel-Ravnshøj Idrætsforening, mens Hans Henrik Christiansen, FDF Kreds 1 Frederikshavn, og Allan Olsen, Frederikshavn Sæby Auto Sport, blev indvalgt som nye i styrelsen for en to-årig periode.

Den sidste plads i styrelsen er vakant og besættes af en repræsentant for de kommunale fritidsklubber. Dermed er FUF's styrelse fuldtallig. Som suppleanter valgtes Mohammad Daneshjou, SF Ungdom, og Anders Fuglsang, FSAS. Som tilforordnet godkendtes Viviann Henriksen, Ungdomsskolen. Byrådets repræsentanter udpeges af Folkeoplysningsudvalget 1. marts.

Repræsentantskabsmødet fandt sted i en særdeles positiv ånd, og der var stor gejst blandt de forsamlede foreninger, som bakkede paraplyorganisationen op i dens visioner og arbejdsplaner. Til sidst takkede næstformand Birgitte Mathiassen, Sæby Floorball Klub, forsamlingen for godt fremmøde og de to afgående styrelsesmedlemmer Camilla Bjerre, De Grønne Pigespejdere, og Knud Hjørnholm, Østervrå Idrætsforening, for en meget aktiv, flerårig indsats i FUF.

 

BillederTilføj billede


FOTO: Jesper Christiansen, TV2 Nord

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close