Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
06.08.2012 | Af: Kanal Frederikshavn

Kommune skærper indsats efter klage fra forælder

Kommunen skærper sin indsats på området efter henvendelsen fra Ravnshøj.
Bliver der aflyst for mange undervisningstimer i folkeskolerne i Frederikshavn Kommune? Det spørgsmål stiller en forælder efter tilbagevendende aflysninger af undervisningstimer på Ravnshøj Skole.

 

Den pågældende forælder har henvendt sig til borgmester Lars Møller og de 30 øvrige byrådsmedlemmer med ønske om en forklaring på samt ønske om, at der skaffes sikkerhed for, at hans søn og andre i Frederikshavns Kommunes skolevæsen får den undervisning, de ifølge loven retmæssigt har krav på.

Politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget behandler sagen på torsdag. Det er kommunens opfattelse, at der hverken i den konkrete sag eller generelt for skolevæsenet på baggrund af aflysning af undervisning, sker lovbrud og/eller mangel på overholdelse af Frederikshavn Kommunes Styrelsesvedtægt for Folkeskolen.

Alligevel ønsker Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats at skærpe opmærksomheden på området - og herunder gå i dialog med kommunens skoleledere med henblik på fortsat minimering af aflysning af planlagt undervisning og opnåelse af størst mulige kvalitet i den nødvendige vikardækning.

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats undersøger i forbindelse med den årlige kvalitetsrapport, hvor mange timer der aflyses. For Ravnshøj Skoles vedkommende drejer dette sig om:

Skoleåret 2008-09: 0,8 %, hvilket svarer til 120 ud af 14.765 planlagte timer

Skoleåret 2009-10: 0,4 %, hvilket svarer til 68 ud af 15.995 planlagte timer

- Skoleåret 2010-11: 0,25 %, hvilket svarer til 37 ud af 14.939 planlagte timer

Der er endnu ikke oplysninger om antallet af aflyste timer i skoleåret 2011-12.

Med hensyn til de specifikke forhold i klagen på Ravnshøj Skole oplyser skolelederen, at omfanget af vikardækning og aflysninger i den pågældende klasse har sin baggrund i sygefravær, der i omfang og karakter har gjort det vanskeligt at etablere en så god vikardækning, som man kunne ønske sig.

Klassen har haft fri i 25 lektioner i skoleåret 2011/2012. Hertil kommer et antal lektioner, hvor klassen ikke har haft fri, men har været under opsyn af en anden lærer eller skolens viceinspektør. Her har klassen stort set altid haft materiale at arbejde med.

Klassen har i maj/juni haft den samme vikar. Vikaren er læreruddannet.

Skolelederen oplyser videre, at der altid anvendes uddannede vikarer, og at skolen har som princip, at eleverne til og med 6. klassetrin aldrig får fri, når lærere er fraværende. På 8. og 9. klassetrin forsøger man altid at undgå at give fri.

Endelig oplyser skolelederen, at man er meget bevidste om de konsekvenser, det får, når lærere har spredt uforudsigeligt fravær, og vil på baggrund af henvendelsen fra forælderen fremover være ekstra opmærksomme herpå.

 

BillederTilføj billede


FOTO: Kanal Frederikshavn

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close