Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
08.11.2013 | Af: Kanal Frederikshavn

KV 2013: Fokus på Forenede Demokrater

Frank Zenas (nr. to fra venstre) ses her til Valg-Gyseren i Frederikshavn i forbindelse med Halloween By Night. Foto: Videographer.dk
I et forsøg på, at borgerne i Frederikshavn Kommune lærer de enkelte partier/lister bedre at kende, har Kanal Frederikshavn bedt de 11 spidskandidater besvare en række spørgsmål. Vi lægger ud i dag med Frank Zenas fra Forenede Demokrater. 

 

Navn på spidskandidat: Frank Zenas
Alder: 59 år
Beskæftigelse: Lærer
Bopæl: Tryvej, 9352 Dybvad
Antal år i byrådet: 0
Bogstav på listen: J

Kommunen har en gæld på cirka 1,2 mia. kr. Hvordan vil Forenede Demokrater få råd til at tilbagebetale gælden?

- Gælden skal naturligvis afdrages. Vi vil nøje vurdere gælden og afdragsperioden af den. P.t. er den ikke kendt præcis af Forenede Demokrater, hvorfor vi umuligt kan svare konkret på spørgsmålet. Men der skal ikke herske tvivl om, at vi vil tage den alvorligt og søge at komme ud af den så godt som muligt. Det kan dog ikke gøres uden, at vi producerer os ud af den. Vi kan ikke spare mere i kommunen, så vi må tænke nyt, være innovative og kreative. Vi vil sætte energirenoverende arbejder i gang på kommunens bygninger og derved få gang i beskæftigelsen og dermed skattegrundlaget. Vi skal naturligvis have hjælp af landspolitikerne. Der skal ske en omfordeling af midlerne i Danmark. Skattelettelser til de rigeste giver ingen øget produktion. De vil sætte pengene i skattely, rejser eller dyre indkøb i udlandet. For at få gang i økonomien igen skal der gives skattelettelser til de fattigste. De vil omsætte disse i forbrug straks, hvorved økonomien igen kommer i gang. Historien har talrige gange vist os denne løsning.

Hvad er den vigtigste grund til, at vælgerne skal stemme på Forenede Demokrater?

- De eksisterende partier i byrådet fører en meget ens politik, der stort set går ud på besparelser og nedskæringer. Både børne- og ældreområdet er skåret ind til benet, og derfor bliver kommunens service kun ringere og ringere. Der skal en ny retning på kommunens politik. Vi skal sætte mennesket først, og værdierne skal tilbage i dansk politik. Vi prioriterer derfor velfærden og demokratiet. Der skal ikke spares mere på varme hænder. Derimod skal de administrative og kontrollerende lag væk, og der skal vises de ansatte mere tillid, så arbejdsdagen ikke går med at dokumentere, at man arbejder.

Nævn én konkret ting under hvert af disse punkter, som Forenede Demokrater vil arbejde på de kommende fire år? 

Plejen af de ældre?
- Flere varme hænder skal ansættes. Ældre skal sikres bad og pleje og rengøring mindst hver 14. dag samt en årlig hovedrengøring.

Udlicitering?
- Vi er tilhængere af en stærk offentlig sektor, så vi går ikke ind for en yderligere udlicitering, med mindre en borgerafstemning viser et ønske om dette. Omvendt er vi heller ikke imod. Dog vil vi friholde pleje og skoledelen.

Erhverv?
- Administrationsbyrden på de små virksomheder skal lettes. Det skal gøres lettere at starte virksomhed. Vi vil satse både på havneområderne og landdistrikterne. Vi skal have gjort vore landdistrikter bæredygtige. Der skal føres en aktiv politik for at styrke landdistrikterne.

Folkeskolen?
- Vi vil indgå en lokalaftale om lærernes arbejdstid. Lærerne skal være på skolen, når det giver mening, og der skal sikres tid til forberedelse af undervisningen. Inklusion må ikke blive en spareøvelse, og der må ikke nedlægges skoler lokalt uden borgerafstemning. Ellers er der fare for, at de genopstår som private skoler, der yderligere forringer den offentlige skole i kommunen. Vi vil styrke den offentlige skole.

Vuggestue, dagpleje og børnehave?
- Frederikshavn kommune har sparet rigtig mange penge på børneområdet de sidste fire år. Bare for at være på niveau med 2009 skulle vi have brugt yderligere 37,04 mio. i 2012. Og her er der taget hensyn til, at børnetallet er faldet i perioden. Disse penge skal tilbage til området i form af flere pædagogtimer med videre.

Turisme?
- Frederikshavn kommune har en enestående kystlinje samt flere bymiljøer, der er som skabt for turisme. Vi skal derfor øge turismen i området og benytte os af den dejlige, frie natur.

Idræt og fritidstilbud?
- Vi mener, det er vigtigt, at vi bibeholder tilbuddene, som vi har dem, ikke mindst i landdistrikterne.

Veje og infrastruktur?
- Vedligeholdelsen af vejene i kommunen har været minimal og under al kritik de seneste år. Det skal mere kvalitet ind i dette vedligehold. Bl.a. skal vi anvende en miljørigtig belægning og en belægning, der også er støjabsorberende.

Miljø?
- Vi skal værne om vores miljø både i byerne og på landet. Frederikshavn kommune må gerne være foregangskommune og gå forrest i udviklingen hen imod et sundt by- og landmiljø. Vi skal i kommunen overvejende benytte varer, der er produceret lokalt og skal være af økologisk kvalitet.
Vi skal tilskynde etableringen af små miljøvenlige virksomheder i landdistrikterne.

Tilpasning af kommunale arbejdspladser?
- Vi ønsker en stærk offentlig sektor. En solid kommunal ældrepleje og en god og kvalitativ offentlig skole. Der skal ansættes flere medarbejdere i borgernært arbejde i stedet for det store lag af teknokrater, administratorer og kontrollanter.

Hvilken lokal "regering" ønsker Forenede Demokrater efter valget 19. november - og hvem skal være borgmester?

- Forenede Demokrater gør sig ingen illusioner om, at der vil være forskel på en Venstre- eller en socialdemokratisk borgmester. De eksisterende partier har kun en forståelse af, at der skal forringelser og besparelser til for at komme ud af krisen. Vi mener derfor, at der skal nye kræfter til, der vil satse på demokrati, menneskelighed og velfærd.

For fire år siden fordelte mandaterne sig således:

S: 11
V: 10
SF: 5
DF: 3
C: 2

Hvordan fordeler de sig efter valget i år?


- Det afgør vælgerne 19. november, og det lægger vi trygt i deres hænder. Man får de politikere, man selv vælger. Husk det!

 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close