Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
12.10.2017 | Af: Michael Frederiksen

Nævn omstøder to kommunale afgørelser

Ejeren af gården til venstre får alligevel ikke lov til at udstykke fire sommerhusgrunde i Bratten.
Frederikshavn Kommune gav dispensation, men Dansk Botanisk Forening påklagede afgørelsen og har netop vundet sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

16. februar sidste år gav Frederikshavn Kommune dispensation til udstykning af grunde og opførelse af fire sommerhuse på et eng- og overdrevsareal på Brattenvej 13.

Den afgørende undrede Dansk Botanisk Forening,  Jyllandskredsen, sig over. Foreningen påklagede derfor Frederikshavn Kommunes afgørelse om dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 3 til udstykning af fire grunde og opførelse af sommerhuse.

Efter mere end halvanden års sagsbehandling har Miljø- og Fødevareklagenævnet truffet en afgørelse. Nævnet ændrer Frederikshavn Kommunes afgørelse.

Det er Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, at både

overdrevet og engen var omfattet af § 3-beskyttelsen allerede ved vedtagelsen af lokalplanen i 2008, og der forligger ikke særlige omstændigheder, der kan begrunde, at nævnets restriktive praksis på området bør fraviges.

Frederikshavn Kommune har tabt endnu en sag. Kommunen gav 25. oktober 2015 dispensation til opførelse af fire huse på et beskyttet hede- og strandengsareal på Toldergårdsvej i Skagen.

Danmarks Naturfredningsforening klagede over afgørelsen, og 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har valgt at ændre kommunens afgørelse. Nævnet mener ikke, der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde en dispensation.


 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close