Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
07.02.2019 | Af: Michael Frederiksen

Nordstjerneskolen får kulturmedarbejder

Syv projekter indstilles til få del i midlerne på fire millioner kroner, der skal styrke folkeskolen i Frederikshavn Kommune.
Nordstjerneskolen får penge til at ansætte en kulturmedarbejder, der skal være brobygger og hjælpe tosprogede elever og forældre samt skolens medarbejdere.

 

Det er i hvert fald indstillingen hos Center for Børn og Skole i Frederikshavn, som nu har prioriteret ansøgningerne til de fire millioner kroner, der er afsat ekstra i budgettet til investeringer i folkeskolen.

Center for Børn og Skole har i samarbejde med skoledistriktslederne foretaget en prioritering af de indkomne projekter. Politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget behandler sagen i næste uge, og følger de indstillingen, bliver følgende syv projektet igangsat:

1. Tidlig og målrettet indsats i Skoledistrikt Øst. 400.000 kroner.

Udskoling: Skolen deltager i de kommende år i ministeriets projekt "Elevløft". For at styrke denne indsats ønsker skolen midler til ekstra fagpersonale. Effekten skulle gerne være større motivation og højere fagligt niveau, specielt blandt de svageste elever/elever med anden etnisk baggrund.

2. Ansættelse af kulturmedarbejder på Nordstjerneskolen - 402.000 kroner.

3. Fokus på det psykiske arbejdsmiljø - 400.000 kroner.

Udviklingsarbejde for alle medarbejdere i Skoledistrikt Øst, som skal øge fokus på samarbejdet i afdelingerne, udvikle parathed til at samarbejde om vilkår udstukket i relation til arbejdsmængde kontra tid til opgaverne for elevernes trivsel og læring samt udvikle og tydeliggøre fælles mål og retning.

Målet med projektet er højere trivsel og højere social kapital med deraf følgende lavere sygefravær. Et forbedret renommé blandt forældre og andre. Øget parathed til at tage ansvaret for elevernes læring og trivsel. Tydeliggøre skolens mål og retning og internalisere de fælles værdier.

4. Projekt anerkendt - 1.200.00 kroner.

Afprøve konkrete inklusionstiltag i alle tre almene afdelinger i Skoledistrikt Vest. Der vil blive ansat ekstra lærere og pædagoger, som i projektperioden vil få ansvar for følgende:

- udarbejde konkrete målbare handleplaner i forhold til den enkelte elev
- tilpasse læringsmiljøet så flere elever oplever at være inkluderet
- sikre strukturen så den er tydelig for eleven
- understøtte teamet i forældresamarbejdet
- at de involverede elever lærer så meget som muligt
- at de involverede elever trives

Målgruppen er elever i almenområdet, der vil være i overhængende risiko for at blive visiteret til specialområdet.

5. Alternativ klasse – A-klasse - 500.000 kroner.


Der etableres en alternativ klasse på Aalbæk Skoleafdeling. Klassen er for skoletrætte elever på 6.-9. årgang. A-klassen skulle gerne reducere antallet af demotiverede elever uden mulighed for at tage en ungdomsuddannelse. Skoledistrikt Nord kalkulerer med 15 elever.

6. Nye metoder i arbejdet med at støtte unge i forhold til
uddannelsesparathed og lyst tillæring - 79.200 kroner.


I et samarbejde mellem SSP og Sergentskolen vil der blive tilrettelagt et forløb, der vil arbejde med at styrke troen på egen indsats hos de deltagende unge. Efterfølgende vil de 20-30 elever, når de starter i 10. klasse, blive tilbudt et tilbudsfag, som følger op på forløbet.

Gennem øget selvværd og selvtillid, fællesskab og netværk understøttes elevernes vej mod uddannelsesparathed og mod på livet.

7. Viden producerende Skole - 1.000.000 kroner.

Medarbejdere fra Stensnæs og Hørby Skoleafdelinger, der har arbejdet i projektet, skal ud i distriktet og agere viden personer og skubbe på ny læring hos medarbejderne i Skoledistrikt Syd.

Målet er, at der skabes bedre trivsel og læring hos den enkelte elev og den samlede elevgruppe. Undervisnings- og fritidsmiljøer arbejder endnu mere inkluderende. Understøtte indsatsen med at skabe en kultur, som er centreret omkring elevernes læring.

 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close