Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
19.05.2022 | Af: Kanal Frederikshavn

Overskud på 18 mio. kr. i Frederikshavn Forsyning

Frederikshavn Forsyning A/S kom ud af 2021 med et overskud på godt 18 millioner kroner. Det blev oplyst på gårsdagens generalforsamling, hvor årsberetningen for 2021 blev fremlagt og godkendt.

 

Bestyrelsesformand Erik Kyed Trolle indledte generalforsamlingen med sin mundtlige beretning og gav ordet videre til Forsyningens administrerende direktør, Claus Reimann Petersen, der orienterede generalforsamlingen om koncernens virke i det forgangne år.

Læs hele årsberetningen her.

Et år med udfordringer
2021 blev endnu et år præget af COVID-19, og flere udefrakommende faktorer har bevirket, at Forsyningen har været ramt af materiale- og komponentmangel, ligesom man har været udfordret med den generelle mangel på mikrochips på verdensmarkedet. I årets sidste måneder blev Forsyningen desuden påvirket af de voldsomt stigende energipriser.

På trods af disse udfordringer er det i det store hele lykkedes Forsyningen fortsat at opretholde forsyningssikkerheden. Selvom der har været disse usikre driftsmæssige vilkår og usædvanligt store udsving i energi- og materialepriser har Forsyningen fastholdt de lovede stabile priser på ydelserne. Dog blev man nødt til at varsle en større prisstigning på fjernvarme fra februar 2022.

Investeringer i forsyningssikkerhed og den grønne omstilling
Forsyningen har i 2021 arbejdet med en række projekter, der alle er relateret til selskabets efterlevelse af FN’s verdensmål med særligt fokus på grøn omstilling og klimasikring. Af de største projekter kan nævnes: Udbud af Skagen Renseanlægs udvidelse, klimasikring af Brune Banke i Skagen, sidste etape af transmissionsledning fra Tolne til Skagen og Kilden som nyt fjernvarmeområde.

For at opretholde forsyningssikkerheden renoveres og forstærkes ledningsnettet hvert eneste år. I 2021 udgjorde investeringen for disse arbejder cirka 100 millioner kroner ud af de samlede anlægsinvesteringer på 196 millioner kroner.

Årets resultat er tilfredsstillende
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2021, hvor resultatet før skat blev et overskud på 18 millioner kroner mod 30 millioner kroner i 2020. Resultatet betegnes som tilfredsstillende, når det tages i betragtning, at der i året har været væsentlige udfordringer.

Den samlede koncernomsætning udgjorde i 2021 588 millioner kroner, hvilket er en stigning på 53 millioner kroner forhold til det foregående år. Det samlede antal kundeforhold er ved årets udgang på 159.678, hvilket atter er en stigning fra forrige år.

De skærpede vilkår gennem året afspejles tydeligt i flere af datterselskabernes regnskaber. Budgetternes normalt forudsigelige forudsætninger og forventninger er i flere tilfælde ikke blevet indfriet, og det kan i noget omfang aflæses i årets resultat.

Hvile i sig selv
Selskaberne, der hører under Forsyningen, drives reelt alle efter "hvile i sig selv"-princippet. Det betyder, at hvert selskabs økonomiske overskud forbliver i selskabet og indgår i de følgende års drift, anlæg eller tilbagebetales til selskabets kunder i form af ekstraordinære prisnedsættelser. Der er derfor ingen, som trækker penge ud af selskaberne til andre formål eller til de andre selskaber.

 

BillederTilføj billede


FOTO: Kanal Frederikshavn

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close