Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
09.01.2019 | Af: Michael Frederiksen

Politisk opbakning til stort solcelleanlæg ved Ålbæk

Solcelleanlægget bliver i givet fald nabo til 7. hul i Golfklubben Hvide Klit, jernbanen og sommerhusområdet Lodskovvad.
Vores Sol Ejendomsselskab i Søborg vil opstille et større solcelleanlæg til strømproduktion nord for Ålbæk. Foroffentlighedsfasen er afsluttet, og politikerne i Plan- og Miljøudvalget vedtog i går at arbejde videre med projektet. Der skal først og fremmest udarbejdes en ny lokalplan for området.

 

Arealet på 30 hektar ligger tilbagetrukket fra Hirtshalsvej - med jernbane, golfbane og sommerhusområdet Lodskovvad som nærmeste naboer.

Området ligger i kystnærhedszonen, og det nærmeste punkt ligger cirka 800 meter fra kysten. Der skal derfor i forhold til bestemmelserne i Planloven være en særlig funktionel eller planmæssig begrundelse for at placere et solcelleanlæg i området, samtidig med at der skal redegøres for den visuelle påvirkning af kystlandskabet.

I sin ansøgning til Frederikshavn Kommune anfører Vores Sol Ejendomsselskab, at placeringen af anlægget kun i meget begrænset omfang vil være synligt i landskabet.

Områdets nærhed til kysten og placeringen i den nordlige del af Danmark medfører desuden en meget høj solindstråling og dermed en høj strømproduktion.

Placeringen tæt på en transformerstation sparer projektet for væsentlige udgifter til kabling, planlægning med mere.

Anlægget består af solpaneler, som monteres på markstativer, der opstilles på parallelle rækker. Der ønskes mulighed for opstilling af paneler monteret på almindelige faste stativer eller såkaldte trackere, som bevæger sig om en akse efter solen. Solpanelerne kan få en højde på op til 3,95 meter.

Der er kommet flere indsigelser. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité for Frederikshavn og Læsø "ser i udgangspunkt positivt på etableringen af miljøvenlige energiløsninger, men er samtidig opmærksom på, at anlæggene bliver større og større og at det derfor er nødvendigt at foretage en afvejning af de energi- og klimamæssige fordele i forhold til de bindinger, der er på projektområdet som har med natur, landskab og rekreative værdier at gøre."

Lokalkomitéen noterer på minussiden, at "arealerne ligger i kystnærhedszonen, hvor der skal være gode argumenter for den ønskede placering. Der er i debatmaterialet blandt andet argumenteret med, at der i området er en høj solindstråling. Mener, at der for troværdighedens skyld bør være tilgængelig dokumentation for påstanden."

Grundejerforeningen Lodskovvad er betænkelig ved, at de påtænkte solceller skal være bevægelige i forhold til solens placering på himlen, idet man mener, at genskinnet fra anlægget vil kunne genere beboere og trafikanter meget. Foreningen foreslår en alternativ placering, der er markeret med blåt.

Ejeren af Musvågevej 210 mener, at det er et totalt uacceptabelt forslag at placere et sådan anlæg lige op ad sommerhusområdet. Ejeren henviser til, at ejerne har købt deres sommerhuse i tillid til, at de skulle ligge i et sommerhusområde og ikke op ad en stor solcellepark med tilhørende teknikbygninger med videre.

 

BillederTilføj billede


FOTO: Frederikshavn Kommune

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close