Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
10.01.2019 | Af: Michael Frederiksen

Skal der udlægges to nye boligområder i Fr.havn?

Vil det være et godt sted at planlægge nye boliger i Frederikshavn?
To private lodsejere og investorer ønsker at inddrage to nye,
større områder til boligformål ved Suderbovej og Flade Kirkevej i Frederikshavn, og Sæby Erhvervsforening påpeger et behov for nye erhvervsområder i Sæby.


 

Det er baggrunden for, Frederikshavn Kommune i begyndelsen af næste måned fremlægger et debatoplæg til offentlig debat i fire uger. Det handler om den fremtidige planlægning af nye erhvervs- og boligområder.

I debatoplægget peges der på, hvor nye erhvervs- og boligområder kan udlægges, og hvilke områder der eventuelt
kan udtages af kommuneplanen for at afpasse størrelsen af det samlede arealudlæg med det fremtidige behov.

Frederikshavn Kommune har allerede modtaget henvendelse om at inddrage et privatejet areal på godt 10 hektar til boligformål. Ejendommen ligger på Flade Kirkevej i den vestlige del af Frederikshavn - ved siden af Vesteråsene. Området er ikke omfattet af kommuneplanens eksisterende rammer, hvorfor en fremtidig anvendelse som boligområde kræver ny planlægning.

Kommunen har endvidere modtaget henvendelse fra en investor, som ønsker at ændre et område til boligformål, der i dag er udlagt til offentlige formål. Der er tale om et kommunalt ejet areal på godt 15 hektar vest for Suderbovej i den sydvestlige del af Frederikshavn. Der er også vist interesse for at bruge samme areal til erhvervsformål.


I debatlægget kan man læse, at det kan være nødvendigt at droppe andre allerede udlagte boligområder af kommuneplanen, hvis de to nævnte områder skal med i en revideret kommuneplan. Det kunne være et område vest for Knivholt på den nordlige side af Hjørringvej.

Denne fordebat er det første skridt på vejen mod planlægning af nye byudviklingsområder. De indkomne ideer, synspunkter og forslag vil blive benyttet som input til kommunens forslag til et nyt kommuneplantillæg for nye byudviklingsområder for erhverv og boliger.

Kommunen har holdt møder med kommunens tre erhvervsforeninger, Erhvervshus Nord samt lokale og udefrakommende ejendomsmæglere. På baggrund af disse dialoger er de foreløbige konklusioner:

I Skagen er der et begrænset behov for at supplere de eksisterende erhvervs- og boligarealer med nye områder for at kunne imødekomme den forventede efterspørgsel.

I Sæby er der efterspørgsel efter nyudlagte erhvervsarealer, gerne i nærheden af de eksisterende erhvervsområder. Der er desuden behov for at få de boligområder, som allerede er udpeget i kommuneplanen, lokalplanlagt og byggemodnet.
  
I Frederikshavn er der stort set udlagt tilstrækkelige boligarealer i forhold til den forventede udvikling. Der kan dog være behov for at vurdere, om de allerede udlagte boligarealer er tilstrækkelig attraktive, eller om de skal tages ud til fordel for nye, der er bedre placeret i forhold til skoler, fritidsinteresser, infrastruktur m.m.
                               
Med hensyn til erhvervsarealer er der ikke behov for store nyudlæg. Ligesom med boligarealerne kan det overvejes at udtage dele af eksisterende erhvervsarealer til fordel
for andre, der ligger bedre placeret især i forhold til infrastruktur.

 

BillederTilføj billede


FOTO: Frederikshavn Kommune

FOTO: Frederikshavn Kommune

FOTO: Frederikshavn Kommune

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close