Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
07.02.2020 | Af: Michael Frederiksen

Tilfredse med beslutning, men processen kritiseres

Anders Brandt Sørensen (S), formand for Børne- og Ungdomsudvalget, beklager ikke processen.
Skolebestyrelserne kritiserer processen, men er tilfredse med beslutningen om at droppe rullende skolestart. Det er hovedkonklusionen, når man læser deres høringssvar.

 

- Bestyrelsen tager beslutningen til efterretning, men vi er ikke tilfredse med ikke at være blevet hørt i processen. Det opleves ikke, at vi har en reel indflydelse på de beslutninger, der træffes. Derfor vil vi gerne opponere over processen, skriver Maria Gade Madsen, formand for bestyrelsen i Skoledistrikt Vest.

Formand Jan B. Sørensen, Skoledistrikt Øst:

- Vi er enige i selve beslutningen, men ganske uenige i den proces, som er foregået, herunder i ordlyden af høringsbrevet. Vi håber, at udvalget fremover vil være mere indstillet på reel demokratisk inddragelse af skolebestyrelserne i vigtige beslutninger, så disse træffes på et oplyst grundlag.

Formand Louise Jæger, Skoledistrikt Syd.

- Vi håber for det samlede skolevæsen i Frederikshavn Kommune, at vi fremadrettet kan debattere sådanne store og indgribende forandringer forud for en politisk forhandling.

Beslutningen om at droppe rullende skolestart var en del af budgetaftalen for i år, men efter en mail fra Undervisningsministeriet blev beslutningen sendt til høring i perioden 13. december 2019 til 28. januar 2020.

Anders Brandt Sørensen (S), formand for Børne- og Ungdomsudvalget, beklager ikke processen.

- Mit synspunkt er, at det er mest ærligt at sige klart, når man vil ændre noget, som andre ikke kan få indflydelse på, og som besluttes alene af det demokratisk nedsatte byråd. Jeg bryder mig ikke om skinhøringer. Og sandheden er, at jeg på ingen måde lader mig rokke fra mit synspunkt: Rullende indskoling skal afskaffes, siger Anders Brandt Sørensen.

Meldingen fra Undervisningsministeriet betød dog, at der alligevel blev lavet en høring.

- Vi vil ikke lægge os ud med Undervisningsministeriet - slet ikke efter vi har fået så fremragende en minister som Pernille Rosenkrantz-Theil, lyder det fra formanden.

Vil du gøre det anderledes næste gang?

- Om byrådet gør noget andet næste gang, kan jeg selvfølgelig ikke svare på. Jeg tager naturligvis til efterretning, at mit forsøg på at være ærlig og ikke indkalde til skinhøring er faldet i dårlig jord, noterer formanden.

Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen i næste uge, og her indstiller børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektør Carsten Sand Nielsen, at udvalget tager høringssvarene til efterretning.

 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close