Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
18.09.2012 | Af: Kanal Frederikshavn

Vindmøllegruppe fører byrådspolitikere bag lyset

Lars Thomsen giver med dette indlæg debatten om vindmøllerrne i Kvissel Brænding en helt ny drejning.
Politikerne i Frederikshavn Kommune bliver ført bag lyset af den gruppe, som er modstander af planerne om opsætning af nye og større vindmøller i Kvissel Brænding. Det mener lodsejer Lars Thomsen, Starbakvej 35, Ravnshøj, som giver debatten en helt ny drejning med dette åbne brev til samtlige 31 byrådsmedlemmer.


 

Lars Thomsen kalder en stor del af indholdet på orienteringsmødet for en uge siden for "udokumenteret propaganda af værste klasse".

Han beskylder endvidere formand Lars Kringelholt fra Ravnshøj Borgerforening for at bruge ufine metoder. Ifølge Lars Thomsen har formanden egenhændigt indsendt en indsigelse på vegne af Ravnshøj Borgerforening. Lars Thomsen bemærker også, at Lars Kringelholt tidligere tryglede politikerne om opsætning af vindmøller på hans egen ejendom, som vel at mærke er nabo til den ejendom, der nu er udset til at huse vindmøllerne.

Lars Thomsen påstår, at blot 10 procent af de 80 personer, som deltog i orienteringsmødet, er direkte imod vindmøllerne.

Læs hele Lars Thomsens brev til politikerne her:

Under henvisning til orienteringsmødet, som blev holdt 10. september - arrangeret af Kvissel Borgerforening, Ravnshøj Borgerforening, Fællesvirke Vest og Møllegruppen Kvissel Brænding - gøres der opmærksom på, at der reelt er tale om et protestmøde, som var arrangeret med henblik på at opildne til størst mulig modstand.

Dette fremgår tydeligt af arrangementets sammensætning og indhold, hvilket var totalt blottet for saglig information og klare facts. Som Erling Salling Olesen, Ecopartner ApS, også fremhæver, var der med undtagelse af forvaltningens indlæg, tale om udokumenteret propaganda af værste klasse, som anvendes igen og igen af modstandere over hele landet, hvilket blandt andet fremgik af foto og påstande på invitationen til mødet samt de anførte foredragsholdere, som rejser land og rige rundt og holder foredrag om emnet.

Det, som burde have været et oplysningsmøde til borgerne, hvor de kunne få upartisk information og klare facts, blev degraderet til et uanstændigt niveau.

På mødet deltog ca 80 mennesker. Af disse bor kun syv på ejendomme indenfor en radius af 1 km. Til orientering er der 24 beboede ejendomme indenfor en radius af 1 km. Det er således under 1/3 af de nærmeste naboer, som deltager og protesterer. Af deltagerne var der rent faktisk kun 10 procent, som var direkte imod vindmøllerne.

Tilrettelæggelsen er endvidere sket på foranledning af en lodsejer, som tidligere, for egen vindings skyld, har tryglet udvalget om tilladelse til opsætning af møller i netop det område, men på hans ejendom, som er placeret direkte op til den omtalte ejendom. Han er endvidere gået til yderligheder ved at true med, at han vil modarbejde projektet med al sin magt både i sit politiske arbejde og i Borgerforeningen, hvor han er formand. I denne forbindelse bør det præciseres, at han har brugt meget ufine metoder, idet han egenhændigt har indsendt indsigelse på vegne af Ravnshøj Borgerforening.

Hvis de fremsendte indsigelser i første høringsrunde gennemgås omhyggeligt, vil det også kunne konstateres, at der er indsendt klage fra ejendommen beliggende Ravnshøjvej 25, 9900 Frederikshavn. Ejendommen er en sammenfalden ruin, som har været ubeboet i over 40 år. Dette har ikke som forventet givet anledning til bemærkninger i forvaltningen, men viser lidt om lødigheden af indsigelserne. Indsigelserne må på grund af ovenstående forhold anses for værende useriøse og utroværdige og kan ikke tillægges betydning, når de alene laves for at føre udvalget/byrådet bag lyset.

Det er således vor opfattelse, at man ved vurdering af de indsigelser, som er kommet og vil komme, bør ligge til grund, at mange ikke reelt har kendskab til, hvad de protesterer mod, idet de er blevet misinformeret.

Af invitationen til mødet fremgår endvidere, at man kan få hjælp til udformning af indsigelse ved at kontakte kvissel.braending@gmail.com eller ringe på tlf. 60845300. Telefonnummeret tilhører tilfældigvis Mogens Ørsted, Østermarksvej 21, Kvissel, 9900 Frederikshavn, som er en af de største kritikere, og som forud for mødet endog ikke formåede at sætte sig ordentligt ind i planchematerialet - trods det faktum, at det var ham, som stod for gennemgangen på mødet.

Under gennemgangen misfortolkede (forvanskede) han plancher, idet han ikke kunne skelne mellem beregninger og målinger og derfor fejlagtigt tror (eller forsøger at bilde folk ind), at grænsen for DB kan overskrides med op til 4 DB, hvilket er en misfortolkning, der i den grad gav anledning til angst og nervøsitet, hvilket er helt forståeligt, men meget uheldigt.

Der er således ikke tale om en reel modstand på saglig oplyst grund, men om folk som mod bedre vidende forsøger at manipulere andre for at mele egen kage. Som det også fremgik af mødet, findes der jo folk, som ikke formår eller ikke har overskud til at sætte sig ind i tingene og derfor bliver ofre for den iværksatte skræmmekampagne og som i værste fald vildledes og misbruges.

Som det endvidere fremgik af mødet, var alle vi - som har været naboer til de eksisterende vindmøller i mere end 20 år - enige om, at det ikke er støjen, som kan virke generende, men derimod lysreflekser, som med de moderne metoder kan afhjælpes automatisk.

Det anmodes derfor om, at eventuelle indsigelser og protester i området gennemgås nøje med henblik på at undersøge lødigheden af disse samt give et retvisende billede af accepten af vindmøllerne.

 

BillederTilføj billede


FOTO: Line Steen Jensen

 

Kommentarer

Del denne artikel

19-12 - Farvel til 750.000 kroner: - Trist...
18-09 - Læge fraråder vindmøller ved Kvisse...

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close