Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
23.09.2020 | Af: Michael Frederiksen

Bredt budgetforlig, hvor alle partier er med

Fra venstre ses borgmester Birgit S. Hansen (S), Flemming Rasmussen (DF), Peter E. Nielsen (løsgænger), Ida Skov (EL), Christina Lykke (SF), Bjarne Kvist (S) og Mette Hardam (V).
Der er i aften indgået et bredt budgetforlig i Frederikshavn Kommune, hvor alle partier er med.

 

Budgettet har fokus på flere midler til 0-6 års området, hvor der investeres syv millioner kroner i en øget normering.

Ældre- og handicapområdet er prioriteret. Her annulleres den årlige besparelse på én procent. Det svarer til 8,9 milioner kroner. Derudover afsættes yderligere fem millioner kroner til et kvalitetsløft.

Budgetter rummer også ekstra ressourcer til folkeskolen. Der er afsat 3,9 millioner kroner til et løft af skoleområdet og to millioner kroner til faglokaler.

Klubber og unge, der har det svært, prioriteres med en million kroner.

Der er også fundet midler til mere asfalt til både veje og cykelstier med fokus på trafiksikkerhed. Der afsat fem millioner kroner til asfalt på Hånbækvej og Koktvedvej i Frederikshavn samt et tilsvarende beløb til opgradering og nye cykelstier.

Klimatiltag er også prioriteret.

Frederikshavn Kommune har effekt af den nye udligningsmodel, som tilfører kommunen flere penge. Træerne vokser ikke ind i himlen, men det er muligt at gøre det lidt bedre end det har været muligt de seneste år, er partierne enige om.

Af en pressemeddelelse fremgår det, at forligsparterne er enige om:


Kommunes forbrug af eksterne konsulenter reduceres med 800.000 kroner. Midlerne overføres til borgernær vedfærd. De kommende år øges reduceringen hvert år med 200.000 kroner.

Der indføres senest i 2021 en whistleblowerordning.

Det lokale ejerskab i de enkelte skoleafdelinger skal styrkes.

Arbejdet med biodiversitet i Park & Vej har været en succes. Der skal ske en udvidet indsats på området.

Ud fra en målsætning om, at kommunale køretøjer overgår til 0-emission, gennemføres et analysearbejde, der skal udmunde i en plan for overgang hertil.

Der laves en plan for renovering, vedligehold og udvikling af de kommunale rekreative havne.

I samarbejde med relevante parter, høringsparter, beboere, pårørende og socialudvalg indledes en dialog om demokratisk inddragelse på plejecentre.

 

BillederTilføj billede


FOTO: Kanal Frederikshavn

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close