Gå til hoved-indhold
30 januar. 2024

17 minutter langsommere på sygehuset, når du bor i Sæby-området

  • 1 af 1
Af  Gitte Kiilerich og Karsten Thomsen

Gitte Kiilerich og Karsten Thomsen, næstformand og formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe i Frederikshavn Kommune, har skrevet dette indlæg, hvor de påpeger urimeligheden i, at en ambulancepatient i Hjørring Kommune kommer 17 minutter hurtigere frem til sygehuset end en patient i Sæby-området.

Tilbage i april 2022 overtager Regionen ambulancetjenesten. Når vi så tager et tilbageblik på den måde, hvorpå Regionen overtog Ambulancetjenesten, som betød, at de selv overtog beredskabet og dermed kunne spare 21,2 mio. kr. – ja, så var det ikke en del af aftalen, som vi husker det, at overtagelsen skulle betyde og være lig med en serviceforringelse.

Siden Regionen har overtaget ydelsen, har der været problemer med at rekruttere personale til at betjene ambulancerne i Regionen. Der er lagt op til besparelser på området i budgettet for 2024 på ca. 5 mio. kr. Det er en præmis, at når pengene er små, og udgifterne er store, så skal der findes områder, hvor der kan spares. Men med en besparelse på budget 2024 på dette område i størrelsesordenen af ca. 5 mio. kr. – så er det lig med en ny væsentlig serviceforringelse... – for yderområderne.

Det er måden, der spares på, der skuer i denne sammenhæng. Derfor synes vi, det skal tages op endnu engang, hvorfor man vælger at fjerne en ambulance fra Sæby-området og en ambulance fra natberedskabet i Frederikshavn (yderområder). Netop i denne del af Regionen har vi jo forholdsvis længere til Hjørring / Aalborg sygehus.

De faktuelle tal, som vi har fået indsigt i, viser:
Gennemsnit responstid for Sæby-området 2023: 12 minutter 23 sekunder
Gennemsnit responstid for hele Hjørring Kommune: 10 minutter 18 sekunder

Forskellen er på 2 min. 5 sek. Det kan umiddelbart lyde som om, der ikke er en væsentlig og stor forskel på tiderne, men for at få en forståelse for betydningen af tallene, skal der lægges transporten fra vores område ca. 40 km. svarende til ca. 40 min. i bil, før man kommer til et sygehus.

En ambulance vil måske kunne køre turen næsten dobbelt så hurtigt som en privat bil – efter vores vurdering vil det tage ca. 25 minutter i en ambulance – altså vil tiden fra man ringer efter hjælp, til man ankommer til Hjørring sygehus tage i alt ca. 37 minutter.

Tilsvarende vil der, hvis man prøver at opstille et lignende regnestykke i Hjørring Kommune, tage omkring 20 minutter, inden man er ankommet til Hjørring sygehus, men i Hjørring by, vil tiden være markant mindre.

Når man sammenholder de to tal, ender vi derfor på en forskel på ca. 17 minutter. I 2024 er varslet yderligere besparelser på området, hvilket betyder, at der skal lægges ekstra responstid til for vores område i 2024 på grund af de besparelser, der ligger i det kommende budget.

Derfor:

Kære
Regionsformand Mads Duedahl Venstre og formand for det Nære Sundhedsvæsen, Pia Buus Pinstrup Konservativ.

Vi vil opfordre jer på det kraftigste til, at I gennemgår beredskabsaftalen en gang mere, hvor I gennemgår responstider og afstande til Hjørring / Aalborg sygehus. På den måde vil yderområderne får en mere fair behandling – når I har gennemgået materialet en gang mere.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...