Gå til hoved-indhold
24. februar 2024 - kl. 19.02

700 færre velfærdsmedarbejdere i Frederikshavn Kommune, hvis LA kommer til magten

  • 1 af 1
    Måske kan dette indlæg lokke Liberal Alliance ud fra busken? For de skylder nordjyderne et svar på, hvorfor de ønsker at svække vores velfærd Foto: Marie Hald
Af  Bjarne Laustsen

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S), valgt i Frederikshavn-kredsen, har skrevet dette indlæg: Når de ikke selv vil tale om deres politik, må vi andre gøre det. Liberal Alliance nyder for tiden god opbakning i Nordjylland og resten af landet. Faktisk står de til at være det største borgerlige parti, og Alex Vanopslagh er blevet udråbt som en potentiel statsministerkandidat.

For tiden er ældrepolitik et centralt emne i den offentlige debat. Det skyldes blandt andet, at regeringen har præsenteret et ældreudspil. I den forbindelse er det nærliggende at stille spørgsmålet: Hvad er Liberal Alliances ældrepolitik egentlig?

For at svare på det spørgsmål, kommer man desværre ikke uden om at berøre deres planer om nulvækst. De planer vil have store negative konsekvenser for velfærden i Nordjylland.

Tal fra Arbejdernes Erhvervsråd viser at, hvis det står til Liberal Alliance, så skal der skæres 6550 nordjyske velfærdsmedarbejdere væk. Helt konkret vil det eksempelvis betyde 20 færre medarbejdere på Læsø og små 700 færre medarbejdere i Frederikshavn Kommune. Det er uholdbart, og på landsplan vil LA’s planer resultere i næsten 100.000 færre velfærdsmedarbejdere. Det er voldsomt.

Det siger sig selv, at Liberal Alliances planer vil have negativ betydning for den kvalitet af velfærd, der kan tilbydes. I Nordjylland og i resten af landet står vi til at blive flere ældre, og hvis vi skal sikre, at de får ordentlig omsorg og pleje, så kræver det nok kompetente medarbejdere. Derfor giver Liberal Alliances planer om nulvækst heller ingen mening.

I de kommende år bliver vi ikke kun flere ældre. Der vil også være flere børn, der har brug for pleje og omsorg. Derfor kommer vi bare ikke uden om, at økonomi spiller en rolle. For hvis vi skal undgå, at kvaliteten i velfærden falder, så kræver det, at pengene følger med, når der bliver flere ældre og børn, der har brug for pleje. Står det til LA, skal man eksempelvis i forbindelse med kommuneaftaler lukke for kassen og nægte at sikre, at kommunerne har nok penge til velfærd.

I Socialdemokratiet er vi af den opfattelse, at vi skal styrke vores velfærd og ældrepleje - ikke svække den, som LA lægger op til.

Derfor er det positivt, at regeringen har præsenteret et ældreudspil, der på den ene side sikrer mere frihed og selvbestemmelse til de ældre, ligesom de dygtige ansatte skal frigøres for minut-tyranni og rigide regler. På den anden side sikrer vi også, at der årligt skal afsættes én mia. kr. til ældreplejen. For mens de overordnede rammer har betydning, så spiller den generelle økonomi også ind på, hvor god en kvalitet, vi kan tilbyde. Derudover har vi med 2030-planen sikret, at pengene følger med i takt med, vi bliver flere ældre, ligesom regeringens lønløft til blandt andet social- og sundhedshjælpere gør, at vi forhåbentligt bliver bedre til at tiltrække og fastholde ansatte i ældreplejen.

Måske kan dette indlæg lokke Liberal Alliance ud fra busken? For de skylder nordjyderne et svar på, hvorfor de ønsker at svække vores velfærd?

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...