Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
14.06.2022 | Af: Kanal Frederikshavn

Ålbæk: Sommerhusejere fortsætter støjkampen

Sommerhusejerne nord for Ålbæk går nu sammen i en fælles styrket indsats og skaber en ny sammenslutning for sommerhuse i området. Det sker som følge af vedtagelsen af anlægsloven for udbygningen af vejen Ålbæk- Skagen.

 

-Vi har ikke noget imod og har egentlig aldrig haft det, at der laves 2+1 vej på det meste af strækningen. Vi anerkender selvfølgelig de ønsker, erhvervslivet har, men Staten og kommunen må også anerkende, at vi i rigtig mange år har haft, og har er et stigende støjproblem i et turistområde, som vi skal have noget gjort ved, siger Lars Lund, der er talsmand for sammenslutningen.

- Det er problematisk, at der nu er godkendt en anlægslov, hvori der i selve loven gøres opmærksom på, at grænseværdierne for støj ud for sommerhusområdet overskrides, og at dette både af WHO og Miljøministeriet vil kunne medføre sundhedsskader. Derfor skal vi have undersøgt og i dialog om, hvilket beslutningsgrundlag politikerne egentlig har haft forud for deres beslutning, og hvad deres begrundelser for at tage de beslutninger, de nu har taget, har været. Dem kender vi ikke, påpeger Lars Lund.

- Det er desværre en videreførelse af, at der ved udlægning til sommerhusområde ikke i lokalplanen efter loven blev indskrevet en bestemmelse om at grænseværdierne for støj også i fremtiden skal holde sig inden for 53dB, siger Lars Lund, der sammen med andre grupper i nu mere end 20 år har forsøgt at gøre noget ved de støjproblemer, der er ud for sommerhusene.

Derfor har den fortsatte kamp mod støj og for bæredygtige løsninger ikke direkte noget med projektet at gøre, men en følge af, at man med udbygningen af havnen og flere lastbiler på vejene kan forvente yderligere støj for de mere end godt 300 personer, der holder ferie og forventer en vis ro, eller de der bor fast på strækningen lige efter Ålbæk.

- Når man tilmed sætter farten op til 90 km/t og kun forsøger at løse halvdelen af strækningens problemer, og man gør det med en løsning, der ikke er forsvarlige overfor naturværdier og landskab, er vi nødsaget til at arbejde videre med de konstruktive og tilmed gratis løsninger, vi selv har, siger han.

Lars Lund tror, at hvis partnerne blot ville være med til at sætte sig sammen, så ville vi få løsninger, der tilgodeser alle.

- Og vi kan stadig nå det, vis alle parter vil. I Hulsig har man efter 2+1 vejen og forøgelse af hastigheden mærket en markant - og for beboerne næsten ulidelig - forøgelse af støjen, og de erfaringer synes vi, at vi skal lære af, nu hvor vi er i gang med projektet, siger Lars Lund.

- Vi vil arbejde for de mål, vi satte os for 20 år siden, der stadig handler om, at vi vil en konstruktiv dialog om løsninger. Primært ønsker vi på den korte strækning, der trods alt kun er 2.8 km, at få sat farten ned til 60km/t i sommerferieperioden, andre tilsvarende steder er den 40-50 km/t og at få lavet trafikdæmpning, som ikke i lighed med den fire meter høje støjmur, som sommerhusejerne ikke har ønsket, laves støjforanstaltninger, der er meget mere miljøvenlige for dyr og mennesker og ikke ødelægger det unikke landskabs karakter. Det vil handle om få sekunders forsinkelse i forhold til den oprindelige plan, men vil være et kæmpe løft til gavn området og for Ålbæks turisme frem for det der sker nu. Vi ønsker mere miljøvenlige løsninger, som for f.eks. kunne være en støjvold med beplantning og ikke en grim mur, hvor dyr ved forsøg på passage igen tvinges ud på vejen. Vi har inviteret kommunen til at være med til at finde gode og kreative løsninger på vores problem og håber også, det kan være en af vejene til en god løsning, der betyder at strækningen ikke bare skal være en strækning, der fremmer fremkommelighed, men også et attraktiv for Ålbæk og lokalturismen, utaler Lars Lund.

 

BillederTilføj billede


FOTO: TV2 Nord

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close