Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
06.07.2022 | Af: DEBAT-INDLÆG

Alle mand på dæk i Kultur- og Fritidsudvalget

Anders Christiansen, Tina Nymann, Kasper Bagnkop, alle fra KFU, direktør Lisette Vind Ebbesen, Skagens Museum, formand Peter Laigaard (KFU) og næstformand Kurt Kirkedal (KFU) under et besøg i juni på Skagens Museum.
Peter Laigaard (C) og Kurt Kirkedal (S), henholdsvis formand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune, har skrevet dette indlæg:

 

Hvis man ser på Frederikshavn Kommune som et skib, er der ingen tvivl om, at vi i øjeblikket er ude i en hård sø. Vores borgmester og kommunaldirektør står vagt på broen og prøver at navigere den samlede økonomi på 4,5 mia. kr. igennem stormen. Alle udvalg har fundet sparekniven frem. Det tjener os alle bedst, at der er styr på økonomien.

Men det daglige arbejde på dækket er, hvor de enkelte udvalg skal navigere indenfor de økonomiske rammer, vi har til rådighed - og som bliver markant mindre i de kommende år - samtidig med, at forventningerne hos borgerne til service, velfærd - også indenfor kultur/fritidslivet - stiger. Vi har godt 230 mio. kr. til rådighed i vores udvalg, men også mange opgaver, eksempelvis boligsikring, borgerservice og kollektiv transport, der bare SKAL løses.

Der findes i politik ikke altid "røde", "blå" eller "grønne" løsninger på vores konkrete problemer. Som formand og næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget for henholdsvis Konservative og Socialdemokratiet har vi valgt den tilgang, at vi påtager os at finde løsninger på de problemer og dermed økonomiske udfordringer vi står overfor. Vi kæmper også en fælles sag, når vi vil sikre en mere retfærdig støtte til kulturlivet i Nordjylland overfor København.

Vi har vores politiske grundholdninger med ind i det politiske fortrolige møderum, hvor borgerne kan forvente, at vi gør, hvad vi kan for at finde fælles løsninger, som vi kan stå på mål for. Tingene bliver vendt og drejet af udvalget og forberedt af vores administration, og vi forsøger at finde fælles løsninger.

Vi må også melde ærligt ud og sige, at vi ikke kommer til at bruge "salami-metoden" og bare procentvis skære ned ens over alt, som ellers er et kendt måde at lave besparelser på - vi kommer til at prioritere. Vi kommer til at sørge for at bevare konkurrencekraften hos vores fyrtårne, eksempelvis Skagens Museum med 230.000 besøgende og 89 fuldtidsansatte og Arena Nord med cirka 450.000 gæster/brugere om året og 27 fuldtidsansatte.

Vi har brug for vores fyrtårne til at sikre udvikling, ellers stopper udviklingen ved Limfjorden. Vi kommer også til at prioritere mindre fyrtårne som Pixlart i Østervrå, der for 200.000 kr. om året skaber en omsætning på næsten to mio. kr. igennem innovation og hårdt arbejde. Evnen til selv at skabe indtægter er helt afgørende for, at vi kan strække pengene - selv i nedgangstider. Vi kommer ikke til at skelne til gamle kommunegrænser/byer. Vi kommer ikke til at have alt overalt i vores langstrakte kommune.

Vi kommer også til at kigge på tingene med nye øjne. Meget tyder på, at vi kan lande en for både kommunen, de selvejende institutioner, og de folkeoplysende foreninger ny måde at fordele de kommunale tilskud på. Et emne, der har været diskuteret siden kommunesammenlægningen. Vi kommer også snart med en ny frederikshavnerordning, som forhåbentlig vil være bedre end den nuværende. Vi kommer til at skabe økonomi til udvikling fremover i vores budget. Der kommer nemlig altid nye ideer og tanker, som skal støttes. Vi kommer til at gentænke de nødvendige puljer, men ikke flere end nødvendigt.

En kæmpe udfordring vi også nu er i gang med, er indenfor den kollektive trafik, hvor regningen samlet set til KFU fra NT stiger med op imod 10 mio. til næste år - det kommer vi også til at handle på. Vores borgmester har sagt, vi selv skal løse det - ikke mindst vores Socialudvalg er enormt presset, og vi kan derfor ikke forvente fælleskassen hjælper til. Vores udgangspunkt bliver: Dem, der kan selv - skal selv.

I denne omstillingsproces med store besparelse på 6,3 mio. kr. til næste år på KFU-budgettet vil ikke alle været lige imponeret af vores beslutninger. Fuld forståelse for det. Vi har et velfungerende udvalg, der har fundet tid til at besøge en lang række foreninger og kultur - og fritidsinstitutioner over hele kommunen for at kvalificere vores beslutningsgrundlag, som så ikke bare er regnskaber og rapporter, men også personlig dialog med dem i frontlinjen, som møder vores borgere og foreninger. Stort tak til alle aktører for værdifulde input og førstehåndsindtryk. Alle udvalgsmedlemmer har været steder og mødt mennesker, vi aldrig har set og mødt før. Det bliver man klogere af.

Vi kommer til at fortsætte dette arbejde med den nødvendige beslutningskraft for at sikre, vi har givet vores bidrag i KFU til, at skibet "Frederikshavn Kommune" kommer sikkert i havn igen i en turbulent verden.

 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close