Gå til hoved-indhold
23. september 2022 - kl. 00.09

Bangsbostrand Kirkes 120 år gamle tag udskiftes

  • 1 af 2
    FOTO: Kanal Frederikshavn
  • 2 af 2
    Det første projekt var budgetteret til cirka 3,2 millioner kroner, mens det reviderede projekt løber op i godt 3,5 millioner kroner.
Af: Michael Frederiksen

Bangsbostrand Kirke er i gang med at udskifte kirkens originale tag fra 1902. Arbejdet forventes færdigt inden jul. Det bliver den samme type tegl, som kommer på. De findes ikke længere i Danmark, men det lykkedes at opspore dem i Tyskland. 

Taget fra 1902 er slidt op. Teglene er møre, mange er knækket, og på flere steder er taget meget utæt.

- Efter hver regnvejrsdag skal vore kirketjenere op på loftet og tømme de mange spande, der er placeret for at opsamle regnvand, der løber ind på loftet. Korpartiet og hermed alteret i kirken står til snarlig udskiftning på grund af mange vandskader som følge af indtrængende regnvand, oplyser Søren Borup, formand for menighedsrådet i Bangsbostrand Kirke.

Kirken har undervejs måtte ændre sit projekt.

- Der kom indsigelser fra Kirkeministeriet og Nationalmuseet til det første oplæg, vi havde lavet. Kirken er over hundrede år, og enhver ændring skal derfor godkendes af Den Kongelige Bygningsinspektør og Nationalmuseet. Vi havde ved det første projektforslag valgt at bruge standardtegl af hensyn til prisen, og vi havde for at få et bedre tag lagt op til at lave et undertag efter nutidige byggemetoder. Dernæst havde vi søgt om at få en lysskakt fra taget til kirkens kor, fordi vi med tre vinduer bagest i koret har problemer med stort modlys, der giver en dårlig kontrast og problemer for menigheden med at se, hvad der foregår i koret, fortæller Søren Borup.

På baggrund af indsigelserne rettede Bangsbostrand Kirke projektet ved at fjerne undertaget og anvende tegl af samme type, som anvendes i dag. Lysskakten i vestsiden er fjernet og vil blive erstattet at en passende indvendig belysning.

De gamle Knabstrup-tegl, som findes på kirken i dag, er ikke  længere på det danske marked. De specielle tegltyper er dog tilgængelige i Tyskland. Prisen er blevet lidt højere end oprindeligt budgetteret, idet det reviderede projekt er en dyrere konstruktion, og som følge af energipriserne er prisen på tegl også blevet en del højere end først budgetteret. Det første projekt var budgetteret til cirka 3,2 millioner kroner, mens det reviderede projekt løber op i godt 3,5 millioner kroner.

Udskiftningen af taget blev påbegyndt i denne uge og forventes afsluttet inden jul. Under tagudskiftningen vil kirken være dækket af stillads, men der vil fortsat være adgang til kirken, og alle kirkelige handlinger forløber efter planen under hele byggeriet.

- Under byggeriet er en del af vores parkeringspladser afspærret og anvendt til skurvogne, og derfor har vi netop forbedret parkeringspladsen på hjørnet af Bangsvej og Søndergade, så der bliver lidt flere P-pladser på det areal, der nu i en lang periode har været anvendt til skurvogne i relation til først kirkens tilbygning og efterfølgende i relation til kloakering i Søndergade, siger Søren Borup.

Af hensyn til de, der skal arbejde på taget, har Bangsbostrand Kirke i byggeperioden valgt at afbryde den regelmæssige klokkeringning om morgenen og aftenen.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...