Gå til hoved-indhold
112
27 november. 2023

Bekendtgørelse om færdsel på is på Nordjylland

  • 1 af 1
Af: Michael Frederiksen

Nordjyllands Politi har mandag formiddag udsendt en bekendtgørelse gældende i Nordjyllands Politikreds: Det meddeles herved, at al færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb eller andre vandsteder er forbudt.

Forbuddet gælder for områder beliggende i Aalborg, Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerlands, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Jammerbugt og Hjørring kommune.

Undtaget fra forbuddet er steder, hvor det ved opslag er bekendtgjort, at "Færdsel på isen tilladt, Nordjyllands Politi". 

Denne bekendtgørelse er udstedt i medfør af § 15, stk. 1, i "Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed m.v. samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger" (ordensbekendtgørelsen).

Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde, jf. ordensbekendtgørelsens § 18.

Bekendtgørelsen træder i kraft 27. november 2023 og gælder til og med 15. marts 2024.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...