Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
07.06.2021 | Af: DEBAT-INDLÆG

EL: Bygherre skal betale ny vej til Sæby Bakker

Byrådsmedlem Ida Skov (EL) har skrevet dette indlæg på vegne af Enhedslisten Frederikshavn-Læsø: Der skal afgjort planlægges med en ny vej, men det skal ikke koste Frederikshavn Kommune 20 millioner kroner.

 

Nu er lokalplanforslaget til bebyggelse af Sæby Bakker sendt i offentlig høring.

Vi i Enhedslisten havde helst set, at forslaget om at bebygge Sæby Bakker blev droppet, så det smukke istids-landskab, der er med til at give Sæby sit attraktive særpræg, fik lov at ligge som natur. Der er andre områder, hvor Sæby naturligt kan byudvikles.

Når der nu er flertal i Byrådet for, at Sæby Bakker skal bebygges, håber vi, at høringssvarerne vil medføre nogle ændringer, der forbedrer lokalplanforslaget, inden det igen skal behandles i byrådet.

Det vigtigste er at ændre tilkørslen til området.

Vi mener, at Langtvedvej ikke på nogen måder kan udformes, så der bliver sikkert for bløde trafikanter at færdes der. Planen opererer med en kørebane på tre meter med en meter cykelsti i hver side samt i den ene side en gangsti.

Hverken cykelsti eller gangsti må afskærmes fra vejen, og de skal være i samme plan som den, for de skal nemlig bruges, også af biler.

Når to modkørende biler, lastbiler, skolebusser eller andre biler skal passere hinanden, skal den ene køre op på cykelstien og eventuelt gangstien. Det er nødvendigt for, at to biler kan passere hinanden.

Det vil uundgåeligt være farligt for blandt andet skolebørnene, som er over skolebusalderen. Det vil være helt forkert at planlægge med sådan en trafikafvikling, når vi allerede nu kan forudse konsekvenserne.

En anden vigtig konsekvens af forslaget er trafikstøj. Planen beskriver selv, at støjniveauet vil overstige det tilladte, hvis de mange boliger bliver en realitet.

Vi mener også, det bliver et problem med støjforurening i Nellemands Have, der ligger lige på den modsatte side af Langtvedvej.

Derfor er det eneste rigtige, at der bliver planlagt en nordlig vejføring til Sæby Bakker.

Vi mener også, at der ikke kan være tale om, at det kommunale fællesskab skal bekoste en sådan ny vej. Det er kun rimeligt, at den udgift følger med muligheden for at udstykke grunde og bygge i dette attraktive og bevaringsværdige naturområde. Der må laves en udbygningsaftale om, at bygherren afholder udgifterne ved en ny vejføring.

Desuden mener vi at der skal fastholdes en lavere byggehøjde end foreslået, og at skovbyggelinjen skal respekteres.

 

BillederTilføj billede


FOTO: TV2 Nord

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close