Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
23.11.2022 | Af: SPONSORERET INDHOLD

Energimålere hjælper til et bedre indeklima

Netværksbaserede energimålere overtager i stigende grad de manuelle aflæsninger af el, vand og varme. Det byder på en række fordele, som kommer beboere, ejere og administratorer til gode. Bag de netværksbaserede målere ligger nemlig et omfattende datanetværk, som indsamler, beregner og analyserer store mængde af data. Det giver alle forbrugere af energi mulighed for at tilgå disse data og anvende dem til alt fra forbrugsregnskaber og beregning af forbrugsudgifter til oversigter over ressource flow og energioptimering. Vi stiller her skarpt på de ressourcebesparelser, som netværksbaserede målere kan bibringe ejere og lejere, og den hjælp, som målerne kan yde til et bedre og sundere indeklima i beboelsesejendomme.

 

Artiklen er sponsoreret af Brunata

Den danske cleantech-virksomhed Brunata er en af de førende i verden, når det kommer til udvikling af bæredygtige løsninger til energioptimering af beboelsesejendomme. De har længe ligget forrest i arbejdet med og udviklingen af netværksbaserede målere. Centralt i Brunatas arbejde står et ønske om bæredygtighed, ressourcebesparelser og energioptimering af bygninger.

Brunata servicerer både lejer og udlejere og hjælper begge parter med energibesparelser og bedre indeklima. Deres energirigtige løsninger rækker langt ind i fremtiden og gør dem klar til fremtidige krav, når det kommer til bæredygtighed og forebyggelse af ressourcespild.

Hvad er netværksbaserede målere?
Med netværksbaserede målere foregår energiaflæsning automatisk. Målerne er trådløse og kræver ingen arbejdsindsats af hverken lejere eller administratorer, da al data trækkes via netværk.

De netværksbaserede målere er allerede installeret i mange beboelsesejendomme, og de manuelle aflæsninger udfases langsomt. Dette skyldes i høj grad et krav fra EU om, at al forbrugsmåling skal være fjernaflæst senest i 2027. Det skyldes dog også et generelt ønske om at spare på energien og et øget fokus på ressourceforbrug og ressourcespild.

Fordele ved datanetværk

Bag de netværksbaserede målere ligger et omfattende datanetværk. Dette netværk får leveret detaljeret og nøjagtig data fra stort antal af enheder. Al den indhentede data beregnes og analyseres og formidles efterfølgende i et klart og præcist overblik, som kan tilgås online. Det følger nøje tendensen med smartere hjem, hvor trådløse intelligente løsninger gør hverdagen nemmere og mere overskuelig.

Datanetværket indebærer, at både lejere og ejere har adgang til næsten uanede mængder af informationer om energiforbrug, energi flow, energioptimering og indeklimaets tilstand. Det skaber grobund for ressourcebesparelser, optimering af energiforbrug og øget livskvalitet hos lejerne.

Et godt og sundt indeklima
Et godt indeklima gavner både lejere og udlejere. Bag et godt indeklima ligger nemlig sunde bygninger, som er vedligeholdte og sikre at opholde sig i. Dette kommer både lejere og udlejere til gavn.

For beboerne tyder et godt indeklima sundhed og sikkerhed, og det er i sidste ende med til at skabe livskvalitet og tilfredshed.
For udlejere og administratorer er et godt og sundt indeklima af lige så stor betydning. Hvis beboelsesejendommen er holdt sund og vedligeholdt, følger der store økonomiske og tidsmæssige besparelser med i kølvandet. Med en sund ejendom kan der undgås store udgifter til renoveringer, og ejendommen kan forvente at have en længere levetid.

 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

Kommentarer

 

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close