Gå til hoved-indhold
12. november 2023 - kl. 00.11

Flere søger kommunen om tilladelse til kanstensopladning af elbiler

  • 1 af 1
Af: Michael Frederiksen

Grundejere, som ikke har parkeringsmulighed på egen grund, for eksempel ved etageejendomme eller ejendomme uden indkørsel, spørger Frederikshavn Kommune om lov til at kunne oplade elbilen på det offentlige vejareal ud for deres ejendom (kantstensopladning).

Kommunen vil nu udarbejde retningslinjer.

Der er for eksempel tale om situationer, hvor der opsættes en ladestander inde på den enkelte ejendom, og hvor der er behov for at fremføre et ladekabel hen over fortovet til bilen, som er parkeret ved fortovskantstenen ud for grunden.

Det forventes, at efterspørgslen på kantstensopladning stiger i de kommende år.

For at kommunen kan bidrage til den grønne omstilling, ønsker administrationen fremadrettet at give mulighed for, at der ved kommunale veje kan ansøges om mulighed for kantstensopladning. Muligheden gives de grundejere/borgere, som ikke har mulighed for at parkere eller etablere parkering på egen grund.

Et ladekabel over fortov kan dog udgøre en fare eller ulempe for gående på grund af risiko for faldulykker, ligesom et uhensigtsmæssigt placeret ladekabel kan besværliggøre/hindre snerydning med videre.

Administrationen vil derfor udarbejde retningslinjer, der skal sikre, at ladekablet trafiksikkert, og ud fra hensynet til selve vejanlæggets tilstand og drift, kan føres over et fortov. Derudover skal der ske en konkret vurdering, og der skal gives en tilladelse efter lov om offentlige veje § 80, stk. 1.

Politikerne i Teknisk Udvalg bliver orienteret, når de holder møde på tirsdag 14. november.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...