Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
14.11.2022 | Af: Michael Frederiksen

Flueben ved ny tilskuds-ordning til foreningerne

Kultur- og Fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune træffer store beslutninger i 2022. For nylig blev en ny haltilskudsordning vedtaget efter mange års tilbageholdenhed, og nu kan politikerne i KFU også sætte flueben ved en ny tilskudsordning til foreningerne. Den blev vedtaget i torsdags.

 

- Vi ender faktisk med en model, som på mange måder ligner den gamle og ganske velfungerende "Frederikshavnerordning", siger Peter Laigaard (C), som er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

I forhold til administrationens indstilling skete der én ændring, hvad angår frivillighedstilskud.

Der var lagt op til kun at yde tilskud til kontante udbetalinger i form af skattefri godtgørelse til ulønnede trænere, ledere og instruktører, men udvalget besluttede, at der fortsat kan ske refusion af værdien af gavekort, beklædning med videre. Foreningen kan få dækket op til 80 procent af det udbetalte beløb og op til 3.000 kroner i tilskud pr. frivillig. Skattefri godtgørelse kan alene ydes til ulønnede. Man kan ikke for samme periode og for samme arbejde få både løn og skattefri godtgørelse.

KFU besluttede at afsætte et beløb på 1,5 millioner kroner til frivillighedstilskud i 2023. Hvis de indberettede udgifter overstiger det budgetterede beløb, tildeles ansøgerne deres relative andel af det budgetterede.

Der sker ingen ændringer med hensyn til lokale-, transport- og uddannelsestilskud.

Medlemstilskud gøres variabel og fastlægges som det sidste led i beregningen af det samlede tilskud. Tilskuddet gives på baggrund af medlemmernes aktivitetstimer, der opgøres som hidtil.

Talentpuljen på 150.000 kroner nedlægges, mens visions- og udviklingspuljen nedsættes fra 200.000 til 75.000 kroner.

- Alle i udvalget bakker op om denne model. Det er et godt tegn, for foreningerne involverer mange mennesker, siger Peter Laigaard.

 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

 

Kommentarer

 

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close