Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
23.06.2022 | Af: Michael Frederiksen

Forsinket bunkerterminal påvirker havne-regnskab

Bunkerterminalen - som er Skandinaviens største - forventes først taget i brug i slutningen af 2022.
Frederikshavn Havn kom ud af 2021 med et overskud på 4,4 millioner kroner. Det er dobbelt så stort som i 2020. Byrådet godkendte i aftes regnskaberne for både Frederikshavn Havn og Skagen Havn.


 

Frederikshavn Havns egenkapital udgør herefter 172,1 millioner kroner mod 80,8 millioner kroner pr. 31. december 2020. Forøgelsen i egenkapitalen skyldes årets resultat samt en positiv udvikling på 85,3 millioner kroner i markedsværdien af sikringsinstrumenterne, der består af renteswaps, som havnen har indgået for at have fast rente på havnens langfristede gæld.

Ledelsen betragter årets resultat som tilfredsstillende.

Færgetrafikken var igen i 2021 kraftigt påvirket af COVID-19, idet der var nedlukninger i store perioder af første halvår. Det betød mindre indtægter som følge af færre skibsafgifter, passagerafgifter, passagerbiler og parkeringsafgifter.

MARS har oplevet et stigende aktivitetsniveau i 2021, som har betydet, at der ved udgangen af 2021 var 150 ansatte på deres faciliteter. Frederikshavn Havn er i dialog med flere nye aktører indenfor recycling, som vil etablere sig på havnen, hvilket forventeligt sker fra andet halvår 2022.

Der var i 2021 stor efterspørgsel på lagerkapacitet på Frederikshavn Havn fra forskellige aktører, og den nuværende kapacitet er fuldt udlejet.

Opførelsen af bunkerterminalen til Stena Oil blev forsinket med yderligere et år i løbet af 2021 og forventes nu i drift i fjerde kvartal 2022. Forsinkelsen har haft en negativ indvirkning på Frederikshavn Havns indtægter i 2020 og 2021, og vil ligeledes have negativ effekt på omsætningen i 2022.

Der har været en generel fremgang på service og reparationer for de forskellige aktører. Den større dybgang og de nye kajfaciliteter har været med til at fordoble potentialet for service af de skibe, som passerer igennem Kattegat.

Orskov Yard tog deres nye flydedok i brug i januar 2021, og der har været stor aktivitet. Der forventes stigende aktiviteter i 2022 på anlægget.

Frederikshavn Havn har i løbet af efteråret 2021 opgjort, at der siden opstarten af det fysiske byggeri i 2016 er etableret 22 nye virksomheder på havnen, som ultimo 2021 tilsammen har skabt 360 nye job. Dette tal forventes at stige, når den nye havn er i fuld drift i 2023.

Skagen Havn kom ud af 2021 med et overskud 5,4 millioner kroner mod 5,2 millioner kroner i 2020. Egenkapitalen udgør herefter 287,2 millioner kroner mod 235,9 millioner kroner et år tidligere.

 

BillederTilføj billede


FOTO: Port of Frederikshavn

Kommentarer

 

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close