Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
13.01.2021 | Af: DEBAT-INDLÆG

Grundejerforening imod nyt byudviklingsområde

Uffe A. Olsen: - Hvis der er naturelskere, der færdes i dette område og som har forståelse for disse argumenter, er det nu, der skal reageres.
Uffe Asbjørn Olesen, formand for Gl. Kilden Grundejerforening, har skrevet dette indlæg, hvori han forklarer sit modstand mod et nyt boligområde tæt på Donbækvej, tæt på Gl. Kilden. 

 

Indsigelser og klager til Planklagenævnet vælter ind til Frederikshavn Kommune. De handler alle om et planlagt byudviklingsområde på Donbækvej. Vejen op til Vandværksskoven og Frederikshavn Rideskole skal tilføres et nyt boligområde.

Jeg har valgt at skrive dette indlæg med baggrund i mit virke som formand for Gl. Kildens Grundejerforening.

Indledningsvis bemærkes, at grundejerforeningen selvfølgelig er imod det foreslåede byudviklingsområde og placeringen af dette. Området er i dag udlagt til landbrug, og det er til stor gavn for dyrelivet samt alle typer af motionister, herunder folk på hesteryg.

Grundejerforeningens indsigelse tager udgangspunkt i områdets struktur og kvalitet – herunder fordelingen mellem de bebyggede- og grønne områder, som grundejerforeningen i dag finder i god overensstemmelse med hinanden.

Der har tidligere været fremsat et ønske om, at det skitserede areal kunne bruges til boligbyggeri, men dette blev afslået af Frederikshavn Kommunes Plan- og Miljøudvalg 28. september 2010 med følgende argumentation:

"Realiseringen af projektet vil påvirke natur- og landskabsinteresser, idet det uforstyrrede syn gennem landskabet vil blive påvirket i negativ retning.

Området, der ønskes bebygget, er meget følsomt. Den østlige række huse i Kilden vil uden tvivl miste/få anden udsigt ud over området/Kattegat. Mange borgere færdes ad Donbækvej til og fra Vandværksskoven og nyder uden tvivl turen gennem dette nærrekreative område.

Det er forvaltningens samlede vurdering, at området ved Donbækvej bør fastholdes som en grøn kile tæt på byen."


Dette var alle gode og vægtige argumenter, som grundejerforeningen i 2010 var enige i. De samme argumenter for at bibeholde den nuværende status for området er stadig i dag gældende og er måske vigtigere end nogensinde for at undgå, at adgangen til en af Danmarks smukkeste skove, Vandværksskoven, skal ske gennem et boligkvarter.

Grundejerforeningen finder samtidig, at ny bebyggelse på dette sted vil være en uheldig barriere for de mange besøgende i Vandværksskoven. Adgangen til skoven er i dag karakteristisk ved de åbne marker, inden du møder skoven.

Ved en ny bebyggelse på disse marker vil oplevelsen herefter være at gå direkte fra by til skov og samtidig vil skoven miste sin adgangsværdi/åbenhed fra denne side for besøgende/byens borgere. Samlet set vil hele områdets naturoplevelse miste værdi ved denne byudvikling og herunder i særdeleshed Vandværksskoven.

8. januar 2021 kunne man på Frederikshavn Kommunes hjemmeside læse, hvordan Vandværksskoven netop nu danner ramme for bæredygtige tiltag i kommunens skovpolitik. Formand for Teknisk Udvalg, Karsten Thomsen, beskriver den positive udvikling på biodiversitetsområdet og nævner netop Vandværksskoven som et fantastisk rekreativt område for byens borgere.

Det kan imidlertid være svært at forene Frederikshavn Kommunes ambitioner om bevarelse af vild natur med anlæggelse af nye byggegrunde i samme område.

Gl. Kilden er oprindelig udstykket som et højtliggende boligområde med gode udsigtsmuligheder til by og hav m.v. Desværre er udsigtsmulighederne gennem årene blevet forringet for rigtig mange af boligerne/ejerne.

Grundejerforeningen har gennem årene lagt et stort arbejde i at fastholde så gode udsigtsmuligheder for så mange som muligt i området, men dette har desværre vist sig at være en yderst vanskelig opgave. Dette skyldes blandt andet svage planbestemmelser/værktøjer jf. gældende deklaration. En udnyttelse/udbygning af det foreslåede område vil tillade bebyggelse i 8,5 meters højde. Dette vil sandsynligvis tage udsigten fra huse på Fylledvej, Lillevej samt Ryetsvej.

Hvis der er naturelskere, der færdes i dette område og som har forståelse for disse argumenter, er det nu, der skal reageres. Det er nært forestående med en politisk beslutning. Skal naturen vige, eller skal den bevares?

 

BillederTilføj billede


FOTO: Frederikshavn Kommune

FOTO: Privat

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close