Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
06.08.2020 | Af: Kanal Frederikshavn

Halvårsregnskab står i coronakrisens tegn

Bankdirektør Claus Andersen, Nordjyske Bank: - Med en coronabuffer på ikke mindre end 400 millioner kroner har vi taget højde for, at virksomhederne kan få det svært, når hjælpepakkerne udløber.
Halvårsregnskabet fra Nordjyske Bank står i coronakrisens tegn med øgede nedskrivninger og negative kursreguleringer. Bankens basisforretning har dog været stigende i 1. halvår 2020, og basisresultatet før nedskrivninger på 671 millioner kroner er det bedste nogensinde. 

 

Nordjyske Bank, der er en del af Ringkjøbing Landbobank, har offentliggjort sit regnskab for 1. halvår 2020. Regnskabet er væsentligt påvirket af coronakrisen, der som bekendt for alvor tog fart i 2. kvartal.

- Perioden fra marts til juni 2020 er nogle måneder, som vi sent kommer til at glemme. Både vores privatkunder og erhvervskunder har på forskellig vis været påvirket at krisen, og vi har haft alle kunderettede medarbejdere beskæftiget med at hjælpe, rådgive og vejlede vores kunder og samarbejdspartnere i denne helt specielle situation. Her har vi oplevet et meget stort engagement og en stor vilje til samarbejde, og det vil jeg gerne rose både kunder og medarbejdere for, siger bankdirektør Claus Andersen og fortsætter:

- Vi står godt rustet til kriser som denne med en stærk kapital og en lav omkostningsprocent, og det har gjort, at vi har kunnet leve op til vores særlige forpligtigelser som lokalbank, hvor vi har et stort ønske om at stå last og brast med vores kunder.

Han siger supplerende, at ledelsen i banken i 2. kvartal har valgt at forhøje det ledelsesmæssige skøn til årets nedskrivninger med 198 millioner kroner, så den samlede coronabuffer nu udgør 400 millioner kroner:

- Med en coronabuffer på ikke mindre end 400 millioner kroner har vi taget højde for, at virksomhederne kan få det svært, når hjælpepakkerne udløber, bemærker han.

På trods af coronakrisen indeholder halvårsregnskabet fra Nordjyske Bank også en lang række positive bevægelser. Bankens basisindtjening er i perioden steget til 1.061 millioner kroner svarende til en stigning på 1 procent, mens de samlede udgifter og afskrivninger er faldet til 390 millioner kroner svarende til en reduktion på fire procent. Det giver et basisresultat før nedskrivninger på udlån på 671 millioner kroner, hvilket er det bedste halvårsresultat i bankens historie.

Banken har i 1. halvår 2020 foretaget nedskrivninger på udlån med videre for 141 millioner kroner, og det giver et basisresultatet på 530 millioner kroner, hvilket er et fald på 11 procent sammenlignet med 1. halvår 2019. Beholdningsresultatet lander ydermere på minus 41 millioner kroner mod 33 millioner kroner sidste år, hvilket først og fremmest skyldes negative kursreguleringer som følge af coronakrisen. Samlet set betyder det, at bankens resultat før skat lander på 481 millioner kroner mod 619 millioner kroner i samme periode sidste år:

- Vores kerneforretning udvikler sig tilfredsstillende, og det er positivt, at basisresultatet før nedskrivninger er stigende under de nuværende omstændigheder. Samtidig kan vi konstatere, at bankens omkostningsprocent er faldet til 36,8, hvilket er landets laveste niveau. Det er vi selvsagt glade for og mener, at det er en klar styrke på et tidspunkt som dette, hvor alle kræfter er rettet mod at hjælpe kunderne så godt som muligt gennem krisen, fortsætter Claus Andersen.

Han siger supplerende, at Nordjyske Bank fortsat har en pæn tilgang af nye kunder. Det har blandt andet betydet, at banken har øget sine udlån med to procent i perioden.

Tiltrækning af nye kunder samt en fortsat god og stærk rådgivning af eksisterende kunder er da også fremover et vigtigt fokusområde for banken. Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank har tidligere på året opdateret sin strategi under overskriften Én bank. Strategien indebærer, at Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank i højere grad skal arbejde ud fra en fælles organisk vækststrategi, der baserer sig på de stærke rådgivningskoncepter, som banken er kendt for, samt en endnu mere handlekraftig organisation.

 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close