Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
10.10.2021 | Af: DEBAT-INDLÆG

Handicappede borgere er fuldgyldige borgere

Byrådsmedlem Helle S. Mortensen (A) har skrevet dette indlæg: Som repræsentant for Socialdemokratiet deltog jeg i paneldebat i Frederikshavn under overskriften "Er der plads til handicappede i Frederikshavn Kommune?" Debatten var arrangeret af DH Frederikshavn.

 

Socialdemokratiets svar på ovenstående spørgsmål er et højlydt JA. Handicappede borgere er fuldt ud lige værdige borgere. Her er plads til ALLE.

Som ansat i handicapområdet glæder det mig dagligt at møde ind på verdens bedste arbejde, hvor rigtig mange handicappede og glade borgere også hver dag går ind ad døren. De møder frem med en helt ubeskrivelig glæde, der har en afsmittende effekt på alle. Herunder også alle vi, der arbejder i området.

Fælles for alle er, at ingen ligner hinanden eller har samme udfordringer. Fælles for alle er også, at der er plads til ALLE. Som alle øvrige borgere i kommunen er også de unikke, uagtet deres handicaps.

Jeg vil gerne udtrykke min største respekt for alle forældre og pårørende, der kæmper for det bedste liv og den rigtige hjælp og støtte til deres handicappede børn og unge. For nogle har vejen til den rigtige hjælp været hård, hvilket nogle af fortællingerne fra de fremmødte pårørende vidnede om. Disse fortællinger berørte mig, selvfølgelig.

Et af spørgsmålene til debatten var blandt andet: "Hvordan undgår vi de mange fejl på eksempelvis børnehandicapområdet?"

Målet er altid, at ingen fejlbehandles, og beslutninger træffes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ingen kan dog garantere en nulfejls kultur, da det også "kun" er mennesker, der arbejder med sagerne.

Kigger vi lidt nærmere på de 601 behandlede børnesager i Frederikshavn Kommune i 2020, er alene 11 af dem sendt til behandling i Ankestyrelsen. Af de 11 sager kom fem sager til fornyet behandling i kommunen. Ud fra disse tal tillader jeg mig at mene, at vi har en god sagsbehandling. Vi har dygtige medarbejdere, der hver dag gør deres bedste og bestræber sig på at træffe de rigtige afgørelser, og helt sikkert gerne havde været de fem sager foruden.

På mødet lovede jeg at gå tilbage til mit bagland i spørgsmålet om ansættelsen af en uvildig borgerrådgiver. Den proces er sat i værk. Både Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget vil drøfte emnet på udvalgsmøde.

 

BillederTilføj billede


FOTO: Presse

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close