Gå til hoved-indhold
14. september 2023 - kl. 11.09

Har du helt styr på de nye boligskatter? EDC giver dig overblikket

  • 1 af 1
Af: Peter Marquard

Den har været længe undervejs, og de fleste boligejere er nok også klar over, at fra 2024 træder en ny boligskattereform i kraft. Men det er nok de færreste, der kan de nye regler i søvne, og for de fleste får reformen heller ikke den store betydning. Her får du dog et overblik.

- Når vi under ét taler om boligskatter, drejer det sig i virkeligheden om to skatter: grundskyld og ejendomsværdiskat. Grundskyld er skat på den jord/grund, som ejendommen ligger på, mens ejendomsværdiskat er skat på boligen, der ligger på grunden. Begge skatter er omfattet af reformen, fortæller Gitte Ravn fra EDC i Frederikshavn.

Baggrunden for reformen var et ønske om at beskatte mere retvisende, uden at de samlede skatter fra boligejerne stiger. Grundlaget for at beregne skatterne er nemlig den offentlige vurdering, der i mange år har lidt under at være upræcis i forhold til ejendommenes reelle værdi. Intentionen er derfor at vurdere mere retvisende, og efter planen får stort set alle boligejere i løbet af 2023 en ny offentlig vurdering gældende for 2020 og en foreløbig vurdering for 2022.

- De hidtil gældende offentlige vurderinger, der som nævnt er grundlaget for at beregne skatten, har været fastfrosset i 10 år og er derfor for manges vedkommende for lave, mens andre vurderinger er for høje, og ejeren har derfor betalt for meget i boligskat. Hører man til de sidstnævnte, kan man se frem til at få det for meget betalte tilbage, når de nye vurderinger udsendes, siger Gitte Ravn.

Ejendomsværdiskat
Efter de nugældende regler betales 0,92 procent af den offentlige vurdering af vurderingssummen op til 3.040.000 kr. Over denne grænse (progressionsknækket) betales 3 procent fra 2024, hvor de fleste vil få en højere offentlig vurdering, har man indført et forsigtighedsprincip, således at skatten kun beregnes af 80 procent den offentlige vurdering. Satserne er ligeledes lavere, idet der betales 0,51 procent under progressionsknækket og 1,4 procent af det beløb, der ligger udover grænsen. Samtidig er grænsen løftet til 9,4 mio. kr. (7,5 mio. efter fradrag af 20 procent).

Grundskylden
Det er den enkelte kommune, der fastsætter grundskylden. Fra 2024 er det forventningen, at satsen falder fra i gennemsnit 2,6 til 1,3 procent, altså en halvering. Samtidig indføres en stigningsbegrænsning i grundskylden på 2,8 procent om året mod tidligere syv procent og et loft på maksimalt tre procent mod tidligere 3,4 procent.

Indefrysning og rabat
Som nævnt har formålet med ændringerne ikke været at opkræve mere i skat, og der er derfor indført nogle afværgeforanstaltninger, der sikrer den enkelte boligejer.

For det første indefryses alle stigninger i ejendomsskatten. Det betyder, at eventuelle stigninger i skatten efter 2024 først skal betales den dag boligen sælges. Det samme gælder stigninger fra 2021-2024. Du kan dog vælge at betale løbende.

- For alle, der ejer boligen før 31. december 2023, indføres der en særlig rabat, der sikrer, at man ikke kommer til at betale mere i boligskat, end man gjorde i 2023. Stiger skatten i 2024, vil man få en rabat, der krone for krone modsvarer stigningen. Overvejer man boligkøb, kan der derfor være en god pointe i at få gennemført købet i år, siger Gitte Ravn.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...