Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
20.06.2022 | Af: Michael Frederiksen

Havvindmøller: Positivt høringssvar fra byrådet?

Her ses de fem vindmøller fra Bangsbo Fort.
"Det er byrådets vurdering, at etableringen af vindmøllerne vil have en relativ lav påvirkning på miljøet og omgivelserne. Opsætningen og gevinsterne ved de fem havmøller, der overholder grænseværdier og bestemmelserne, overstiger klart generne."

 

Det står der i det høringssvar, som kommunaldirektør Thomas Eriksen, Frederikshavn Kommune, indstiller, at byrådet sender til Energistyrelsen, når det handler om Frederikshavn Havvindmøllepark.

Miljøkonsekvensrapporten for projektet vedrørende opstilling af fem havvindmøller ved Hirsholmene er i offentlig høring i perioden fra 27. maj til 5. august 2022. Energistyrelsen er myndighed for de dele af projektet, der etableres på havet.

For at sende et positivt signal til Energistyrelsen indstiller kommunaldirektøren, at byrådet på onsdag godkender følgende høringssvar:

"Frederikshavn Kommune anerkender udfordringerne med opsætning af store elementer i landskaberne og i nærmiljøet, men behovet for en national omstilling til vedvarende og grøn energi gør det nødvendigt med forandringer og prioriteringer også lokalt, hvis vi skal lykkes, nationalt og globalt.

Det betyder, at der skal foretages en konkret prioritering mellem opsætning af vindmøller og de påvirkninger det giver af støj, visuelt samt for flora og fauna.

Det anerkendes i rapporten, at der i sommerhusene på Hirsholmene vil opleves en væsentlig forandring med opsætningen af de fem havvindmøller ud for Frederikshavn.

Miljøkonsekvens Rapportens samlede vurdering af påvirkningerne er grundigt beskrevet, og der er redegjort for i det fremlagte materiale og på den baggrund anbefales det, at der gives tilladelse til opsætning af de i alt fem havvindmøller.

Byrådet lægger vægt på den grønne omstilling og den nationale uafhængighed på energi/forsyningsområdet, samt ikke mindst behovet for og omlægningen af ressourcetrækket fra ”sort” energi til grøn energi, hvis vi som kommune og borgere skal være med til, at modvirke temperaturstigningerne og udledningen af CO2 nu og til fremtidige generationer.

Det er byrådets vurdering, at etableringen af vindmøllerne vil have en relativ lav påvirkning på miljøet og omgivelserne. Opsætningen og gevinsterne ved de 5 havmøller, der overholder grænseværdier og bestemmelserne, overstiger klart generne.

På baggrund af ovenstående anbefaler byrådet opsætningen og etableringen af Havvindmølleparken Frederikshavn."

 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close