Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
11.01.2021 | Af: Michael Frederiksen

Her er den: Udvidelsen af vejen fra Ålbæk til Skagen

dvidelsen på den på den nordlige delstrækning sker på østsiden af den nuværende vej.
Den VVM-redegørelse, som i bedste fald baner vejen for en udvidelse af rute 40 mellem Ålbæk og Skagen, er nu i offentlig høring frem til 2. marts 2021. Det fremgår blandt andet, at der bliver fire overhalingsstrækninger i hver retning. 

 

Anlægsarbejdet forventes at kunne udføres i løbet af halvandet år, men udvidelsen har lange udsigter. Hvis Folketinget sidst på året beslutter at gennemføre projektet, udarbejdes en anlægslov for projektet. Hvis anlægsloven vedtages, og der er bevilget penge, kan projektet gennemføres på cirka tre-fire år.


Vejdirektoratet foreslår, at vejen udbygges på hele strækningen til en bredde, der tillader tre kørespor. Størstedelen af strækningen vil være afmærket som 2+1 vej, men på delstrækninger vil det ekstra spor blive anvendt til svingbane og støttepunkter for krydsende fodgængere og cyklister.


Når vejen er udbygget, vil der være fem nye overhalingsstrækninger med 2+1 vej. Desuden forlænges den nuværende overhalingsstrækning i den nordlige del af Hulsig Hede.

Mellem overhalingsstrækningerne bliver det midterste spor på vejen brugt til svingbaner for venstresvingende trafik og til helleanlæg. Dette vil give fodgængere, cyklister og ridende et sikkert støttepunkt, når de skal krydse vejen.

Vejen udbygges uden autoværn i midten og vil have en bredde på 15,05 meter.

Udbygningen sker på den sydlige delstrækning på vestsiden af den nuværende vej, mens udvidelsen på den på den nordlige delstrækning sker på østsiden af den nuværende vej.

På den sydlige delstrækning ombygges krydset ved Råbjergvej, og på den nordlige strækning ombygges krydset ved Flagbakkevej.

På den sydlige strækning indebærer projektet, at flere sideveje til sommerhusområdet øst for landevejen lukkes. Vest for vejen lukkes flere indkørsler til ejendomme, sådan at de i stedet for vejbetjenes fra Hirtshalsvej. Sideveje og indkørsler lukkes for at
skabe plads til overhalingsstrækninger med 2+1 vej. Tilslutninger på disse strækninger er ikke foreneligt
med hensynet til trafiksikkerhed og fremkommelighed.

På både den sydlige og den nordlige delstrækning
nedlægges et par mindre parkeringspladser, og der ændres på
indkørslerne til flere rastepladser og parkeringspladser.

Ved planlægningen af overhalingsstrækningerne er det tilstræbt
at skabe en sikker overhalingsmulighed, når man kører ind på strækningen både fra syd og nord. For at undgå for lange strækninger med overhalingsforbud er 2+1 strækninger placeret skiftevis med overhalingsmulighed mod nord og syd.

I Vejdirektoratets VVM-redegørelse kan man læse, at der har været 18 ulykker på strækningen mellem Ålbæk og Skagen siden 2015. Alle er sket på de to strækninger, hvor der p.t. ikke er en 2+1 vej.

Udvidelse af rute 40 mellem Ålbæk og Skagen forventes ikke at medføre en stigning i antallet af biler på strækningen. Tværtimod vil det over tid forventes, at der - uafhængigt af vejudbygningen - kommer en mindre belastning af klimaet fra CO2, da krav til maksimal udledning af CO2 fra nye biler betyder, at fremtidens bilpark bliver mere miljøvenlig.

På regionalt plan er der er tale om et lille anlægsprojekt, og udledningen af CO2 vil som følge af udbygningen samlet set være beskeden. Påvirkningen af luftkvaliteten og klimaet i driftsfasen vurderes derfor at være uden betydning.

Arbejdet forventes at koste 200 millioner kroner. 

Der planlægges et borgermøde, hvor Vejdirektoratet vil
præsentere resultatet af VVM-undersøgelsen. Borgermødet bliver formentlig et virtuelt møde, og det annonceres i den lokale ugeavis og på projektets hjemmeside.

 

BillederTilføj billede


FOTO: Vejdirektoratet

FOTO: Vejdirektoratet

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close