Gå til hoved-indhold
24 november. 2021

Igen: Halharmonisering udsættes til næste år

  • 1 af 2
    FOTO: Kanal Frederikshavn
  • 2 af 2
Af: Michael Frederiksen

Der bliver ingen halharmonisering i år i Frederikshavn Kommune, selv om byrådspolitikerne lovede det, da de i slutningen af august "for 117. gang" siden kommunesammenlægningen opgav at komme i mål.

Ved den lejlighed blev sagen taget ud af hænderne på Kultur- og Fritidsudvalget. I stedet skulle partiernes gruppeformænd løse den gordiske knude - vel at mærke inden nytår, lovede de.

På det første vælgermøde inden kommunalvalget - 28. september i Strandby - udtalte borgmester Birgit S. Hansen: "Jeg lover, at det sker inden 1. januar". Men det gør det ikke.

På byrådsmødet i aften indstiller kommunaldirektør Thomas Eriksen, at sagen tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalget med anmodning om udarbejdelse af en samlet model til implementering fra 2023.

Sat på spidsen handler halharmonisering om det rimelige i, at Østervrå Idræts- og Kulturcenter i 2020 modtog 1.577.114 kroner i kommunalt tilskud, hvorimod Skagen Kultur- og Fritidscenter fik 5.238.872 kroner. Forklaringen på den store forskel er blandt andet, at førstnævnte kun har en gæld på cirka 7,5 millioner kroner, mens gælden i Skagen er på over 21 millioner kroner.

Sendes retur til Kultur- og Fritidsudvalget
Der har været flere møder i gruppeformandsgruppen om udfordringerne, og der er indhentet bemærkninger/informationer fra de 11 selvejende haller til modellen og deres perspektiv til fremtiden på området.

I forbindelse med valget har processen om driftsaftaler været drøftet ved flere lejligheder. Der blev på den baggrund afviklet et ekstraordinært møde i gruppeformandskredsen.

Udfordringerne med sikring af mest mulig aktivitet i hallerne, gennemsigtighed i tilskud og økonomisk sikkerhed for alle parter har været vanskelig at få landet i et travlt efterår, og der er enighed i gruppen om, at processen og forløbet ikke har været som ønsket.

Ambitionen er stor og der er fortsat behov for økonomisk budgetstyring af området, hvilket udestår.

Gruppeformændene er derfor enige om, at det vil være hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at sende opgaven og arbejdet med tilskudsmodellen tilbage i Kultur- og Fritidsudvalget.

Høringssvar fra 11 selvejende haller
De 11 selvejende haller - Skagen Kultur- og Fritidscenter, Skagen Sportscenter, Skagen Stadion, Aalbæk Idrætscenter, Bannerslundhallen, Sæby Svømmebad, Sæby Spektrum, Nordjyllandshallen, Syvstenhallen, Dybvadhallen og Østervrå Idræts- og Kulturcenter - samt Idrætssamvirket i
Frederikshavn Kommune skriver i sit høringssvar:

"Grundlæggende finder vi det stærkt bekymrende, at Frederikshavn Kommune i stigende grad søger at detailstyre de selvejende idrætsanlæg ved at fastsætte stadig mere snævre rammer, der hæmmer udviklingen af udbuddet af fritidsaktiviteter og er på flere punkter i direkte modstrid med de selvejende institutioners vedtægter.

Vi har stor forståelse for, at kommunen ønsker en form for budgetsikkerhed, men at det skal ske ved indførelsen af et timeloft, der alene rammer de selvejende haller, finder vi direkte skadeligt for driften. Forslaget vil kun resultere i afvikling af udbudte fritidsaktiviteter for foreningslivet og begrænse de selvejende hallers mulighed for at oppebære indtægter med et faldende serviceniveau til følge.

Den foreslåede udvidelse af driftsaftalen ser vi som et nyt tillæg oven på en række af andre tilføjelser, der er blevet tilføjet over årene. Tiden er nu moden til, at vi i fællesskab får visket tavlen ren og får udarbejdet en ny og mere tidssvarende aftale. En ny aftale, der sikrer, at kommunen kan indfri sine politiske mål, lokaleanvisnings- forpligtigelser og opnå budgetsikkerhed uden at hæmme hallernes handlefrihed og klubbernes aktivitetsniveau.

Vi foreslår således, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Center for Kultur- og Fritid, Økonomiafdelingen samt repræsentanter for de selvejende institutioner og IS."

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...