Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
20.04.2021 | Af: Michael Frederiksen

Ingen egnede ansøgere til stor lokal genstartspulje

Økonomiudvalget i Frederikshavn Kommune besluttede for en måned siden at afsætte 500.000 kroner i en genstartspulje til arrangementer og lignende, som direkte er truet på deres eksistens på grund af COVID-19.

 

Ved ansøgningsfristens udløb var der modtaget tre ansøgninger fra Schæferhundeklubben kreds 19, Skagen Festival og Retfærdigheden i Sæby.

Økonomiafdelingen har udarbejdet et notat for hver af ansøgerne, der givet et overblik over den enkelte ansøgning og de forhold, der er lagt vægt på i forbindelse med opfyldelse af de kriterier, der fremgår af vejledningen for puljen. Ingen af de tre ansøgninger opfylder alle kriterier.

Kommunaldirektør Mikael Jentsch indstiller, at der meddeles afslag til de tre ansøgere, da de ikke opfylder de kriterier, der er vedtaget for puljen.

Det fremgår af retningslinjerne, at tilskud gives til arrangementer og lignende, der...

...er truet på eksistens
...udfører lovligt kommunale formål
...har nettomerudgifter, som ikke er omfattet af andre støtteordninger
...har henvendt sig til Ledelsessekretariatet senest 9. april 2021
...tilskudsmodtager underskriver en tro- og loveerklæring om, at tilskuddet
anvendes til det ansøgte formål

Schæferhundeklubben Kreds 19 - med hjemsted i Sulbæk - søger om tilskud på 10.000-12.000 kroner til dækning af de faste udgifter for 2021 til blandt andet vedligehold, benzin til traktor, forbrugsafgifter, forsikring og ejendomsskat.

Skagen Festivals aktuelle budget viser, at det forventes, at de samlede indtægter vil overstige udgifterne i dette regnskabsår, og der er økonomisk set ikke tegn på, at Skagen Festival er lukningstruet.

Retfærdigheden A/S i Sæby har ansøgt om tilskud på baggrund af et huslejetab i efterår/vinter 2020-2021 på 35.000-40.000 kroner, efter at Turisthus Nord har opsagt sit lejemål. Det vurderes dog, at der ikke vil være tale om et lovligt kommunalt formål at støtte Retfærdigheden A/S med baggrund i den lavere huslejeindtægt.

 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close