Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
13.02.2021 | Af: DEBAT-INDLÆG

Jagtcenter Nord ønsker dialog med politikerne

Formand Per Lindegaard, Jagtcenter Nord, har skrevet dette indlæg: I sagen vedrørende skydebaneprojektet på Dyrhedenvej ved Sæby verserer der rigtigt mange myter og misforståelser, som det vil være formålstjenligt at få manet til jorden.


 

Senest i indlægget af Anders Brandt Sørensen her på Kanal Frederikshavn 9. febraur, hvor han stiller tre spørgsmål, som jeg gerne vil starte med at svare på:

1. Det er blevet fastslået, at det ikke er kommunen, der fastsætter skydetid i en miljøgodkendelse, men derimod miljøstyrelsen. Dermed er der IKKE sagt, at kommunen IKKE kan indgå en aftale med skydebanen, der er juridisk bindende. Vi, fra skydebanens side, vil rigtigt gerne indgå i en bindende aftale.

2. En aftale med skydebanen kan sagtens laves juridisk bindende, hvilket også er skydebanens hensigt. Det er forkert opfattet, at miljøstyrelsen fastsætter hvilke våbentyper der kan skydes med. Det kan fastsættes af kommunen i lokalplanen.

3. Banens fremtidige skydetid kan sikres juridisk på mange andre måder end at lade være med at vedtage planen. At forkaste planen er IKKE at sikre ordentlige forhold for naboerne fremover. Det er HELT misforstået. Planerne er netop for at sikre mindre støjbelastning af naboerne fremover, da vi kan se, at vi er nødsaget til at øge vores nuværende åbningstider for at imødekomme den stigende interesse for skydning, på nuværende bane med lav kapacitet, som støjer væsentligt mere end det nye anlæg med stor kapacitet vil gøre.

Hvad indebærer den nye skydebane?
I denne sag verserer der rigtigt mange myter og skrøner om, hvad projektet med den nye skydebane indebærer og medfører. Fælles for disse er, at de ikke har bund i fakta, og ofte er affødt af bekymring og uvidenhed. Dette vil jeg gerne råde bod på og kort ridse sagens aspekter op, således at der kan fokuseres på fakta. Projektet er meget omfattende, og derfor umiddelbart svært gennemskueligt. Derfor vil jeg gerne i det følgende redegøre for projektet på en let forståelig og overskuelig måde.

Vores nuværende skydebane blev etableret i 1989 ud fra datidens ønsker og visioner. Skydebanen har en miljøgodkendelse uden udløbsdato og kan derfor fortsætte som hidtil i en ubegrænset årrække ud i fremtiden.

Skydebanen støjer meget lidt for en skydebane at være (66 Db(A)) og har derfor rigtigt meget skydetid (den tidsramme, hvor der kan skydes indenfor), nemlig seks dage pr. uge kl 7-20, heraf tre dage yderligere til kl. 22.

Denne megen skydetid udnyttes ikke tilnærmelsesvis, men skaber mulighed for fleksibilitet og er særdeles vigtig for driften af skydebanen. Den nuværende kapacitet er lille, og med øget interesse og tilgang af skytter er det fremtidigt nødvendigt at udvide åbningstiden.

Selvom 66 Db(A) ikke er meget for en skydebane, kan det dog stadig være generende for det omkringliggende samfund, hvilket vi er meget opmærksomme på. Dette kombineret med det faktum, at interessen og behovet for skydning stadig stiger, gjorde, at vi satte os for at tegne en ny skydebane, hvor vi kunne tilgodese alle aspekter, ikke mindst det omkringliggende miljø.

Udgangspunktet for projektet var, at der ikke skulle være nogen begrænsninger i visionen. Det skulle være et moderne og fremtidssikret skydebaneanlæg, der kunne rumme en bred vifte af skydediscipliner, så man kunne tilgodese og tiltrække en meget bred interessegruppe, og dermed dække behovet hos så mange forskellige brugere som muligt, og med væsentlig mindre støjgener end på det gamle anlæg.

Samtidigt skulle anlægget have en meget stor kapacitet, således at selv større arrangementer kan afvikles hurtigt og effektivt og dermed indenfor en kort åbningstid.

Støjdæmpet og miljøvenlig
Det vigtigste parameter i projektet skulle være miljøet. Støjen skulle sænkes til et absolut minimum, for at mindske generne for naboer mest muligt. Den nye skydebane skulle være absolut miljøvenlig, således at alt affald kunne opsamles let og effektivt og være del i et projekt omkring naturforbedring, der kunne bruges som skoleeksempel på, at skydebaner kan være yderst miljøvenlige og naturforbedrende.

På tidspunktet for projektets start var der tale om en placering af politiskolen i Frederikshavn, hvorfor det var nærliggende at tænke en træningsmulighed for politiet ind i skydebaneprojektet for at gøre Frederikshavn ekstra attraktiv for politiskolens placering. Derfor indgik der skydning med pistol og maskinpistol i projektet. Politiskolen blev som bekendt ikke placeret i Frederikshavn, hvorfor pistol og maskinpistol også er udtaget af skydebaneprojektet, da det ikke længere har relevans.

Det skal tilføjes, at under udarbejdelsen af projektet, ansøgning om lokalplan og miljøgodkendelse, er der taget alle tænkelige fremtidsscenarier med, således at vi får en lokalplan og miljøgodkendelse der er fremtidssikret rigtigt mange år ud i fremtiden og giver mulighed for at imødekomme fremtidige behov.

Projektet er særdeles godt gennemarbejdet og udarbejdet af landets førende eksperter på området, og resultatet er et projekt, hvor det ved etablering af støjvolde, støjdæmpende skydehuse og ikke mindst ændring af skyderetning, er lykkedes at sænke støjniveauet helt enestående og samtidigt imødekomme alle ønskerne til et moderne miljøvenligt skydecenter med stor kapacitet og kvalitet.

Godt aktiv for kommunen og lokalområdet
Vi ved, at projektet og materialet omkring dette er særdeles omfattende og svært forståeligt for menigmand, hvilket skyldes, at det er et stort og ualmindeligt grundigt gennemarbejdet og veldokumenteret projekt med rigtigt mange dokumenter og beregninger til følge.

Det er et projekt, som vil få afgørende betydning, ikke blot for de cirka 3500 jægere og skytter, der alene er i Frederikshavn Kommune, men også for skytter og jægere for hele Nordjylland. Dette vil have stor afsmittende effekt på såvel lokalområdet som hele kommunen gennem øget turisme, handel, overnatninger og øgede idræts-, fritids- og sociale aktiviteter i stil med i dag, hvor også mange ikke-jægere og ikke-skytter, der benytter anlægget.
Projektet vil naturligvis også føre arbejdspladser med sig.

Hvad er skydetid?

Skydetid i en miljøgodkendelse fastsættes ud fra retningslinjerne i skydebanebekendtgørelsen udstedt af miljøstyrelsen. Skydetid fastsættes ud fra, hvor meget en skydebane støjer. Jo mindre støj, jo mere skydetid, og omvendt. Denne bekendtgørelse er netop lavet for at sikre acceptable forhold for det omkringliggende miljø. Ganske fornuftigt og det burde ikke være nogen hemmelighed for politikerne, da det er sådan bekendtgørelsen og lovgivning på området nu engang er, og som skal følges af alle. Dette har også været anført af kommunens medarbejdere i materialet lige siden projektets opstart.

Tilladt skydetid vs. anvendt skydetid.
Det er meget vigtigt påpege at tilladt skydetid i henhold til bekendtgørelsen ikke er det samme som anvendt skydetid.

Vi ønsker ikke og ansøger ikke om mere ugentlig skydetid på det nye anlæg, end vi har i vores nuværende miljøgodkendelse på eksisterende anlæg.

Vi må på nuværende anlæg og med nuværende støjniveau skyde seks dage om ugen fra tidlig morgen til sen aften. Denne skydetid anvender vi ikke tilnærmelsesvis. Nuværende tilladte skydetid er cirka 80 timer ugentligt, hvor af der normalt bruges cirka 10 timer ugentligt fortrinsvist fordelt på onsdage og torsdage.

Vi kan dog se, at behovet og interessen for skydning er stigende, så vi bliver fremover nødsaget til gradvist at åbne banen (skyde) flere og længere dage om ugen, hvis ikke vi får lov til at gennemføre det nye projekt, hvor vi øger kapaciteten mange gange og derfor kan afvikle mange flere skytter på meget kortere tid (læs: kortere åbningstid).

Vi kan forklare det på en måde så alle kan forstå hvad vi mener:

"Vi har en legeplads med blot én gynge. Der er i dag rigtigt mange, der gerne vil gynge, og der kommer flere og flere, der gerne vil, for hver dag der går. Køen bliver længere og længere, så vi må holde åbent meget længere tid for, at alle kan nå at prøve gyngen.

Vi vil så i stedet bygge en meget større legeplads med mange gynger, vipper og rutsjebaner, så rigtigt mange kan gynge, vippe og rutsje samtidigt. Så behøver vi nemlig ikke at holde åbent så længe, for at alle kan få deres lyst styret og prøvet det de gerne vil. Oven i dette sænker vi støjen fra aktiviteten ganske markant, ja næsten halverer den."

Mere støjsvagt end først antaget

Projektet er lavet som et miljø- og naturforbedringsprojekt, der skaber miljøvenlige tidssvarende og øgede aktiviteter for skytter og jægere, og samtidigt sænker støjen særdeles markant og skåner det omkring liggende samfund.

Projektet har vist sig gennem udarbejdelsen og beregningerne at være væsentligt mere miljøvenligt og støjsvagt end først antaget, da udgangspunktet var at kunne fastholde nuværende støjniveau. Under arbejdet med projektet viste det sig imidlertid, at det maksimale støjniveau ville blive sænket markant, blandt andet ved de avancerede støjdæmpede skydehuse som en bærende del af støjdæmpningen i projektet, hvilket jo gør projektet endnu mere attraktivt, og ganske unikt da det øger skytternes mulighederne, forbedrer naturen og sænker støjen hos naboerne.

Det er således et projekt. der forbedrer miljøet, øger mulighederne og tilmed er en fordel for naboerne, da støjen sænkes betragteligt. Projektet vil sænke støjen hos den nuværende mest belastede nabo med cirka 75 procent.

Forkastes projektet, mod forventning, kan vi fortsat benytte vores nuværende skydebane i generationer fremadrettet, da vi har en miljøgodkendelse uden udløbsdato, med lige så meget ugentlig skydetid som ønskes med det nye anlæg, og med nuværende støjniveau, som er næsten dobbelt så højt, som det der vil opnås med det nye anlæg. Hertil kommer at nuværende kapacitet er for lille, hvorfor den udnyttede ugentlige skydetid nødvendigvis må udvides ganske markant, således at det skydes flere dage ugentligt og i længere tidsrum, når der ikke skabes mulighed for den ønskede kapacitetsudvidelse.

Det er ikke være ønskeligt for nogen, når der er mulighed for forbedring og støjdæmpning.

Skydebanen ønsker dialog med politikerne
Dette er en sag til alles bedste, og derfor er det fra skydebanens side meget magtpåliggende at indgå i en dialog og finde en løsning i samarbejde med politikerne, så vi kan lave et fremtidssikret anlæg til alles bedste. Dette er en sag der må, kan og skal løses i fællesskab.

 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close