Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
13.09.2022 | Af: Kanal Frederikshavn

Kystmuseum: Lukninger og flere afskedigelser

Nordjyllands Kystmuseums bestyrelse tager til efterretning, at Frederikshavn Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg har indstillet, at det kommunale tilskud til museets drift fra 1. januar 2023 reduceres med årligt 400.000 kroner.

 

Bestyrelsen konstaterer desuden, at der til dette beløb yderligere skal lægges en øget driftsudgift på 350.000 kroner som følge af, at Frederikshavn Kommune i 2021 opsagde museets lejemål i hovedmagasinet Randersgade 53 med virkning fra 1. april 2022.

Dertil skal findes besparelser for yderligere 250.000 kroner til blandt andet flytteudgifter.

Det betyder, at der på museets driftsbudget samlet skal findes besparelser for 1.000.000 kroner, oplyser museet i en pressemeddelsle.

- Nordjyllands Kystmuseums driftsbudget er i de forløbne år blevet trimmet og optimeret i en grad, så det ikke længere er muligt at løfte konsekvenser af sådanne dispositioner i driftsbudgettet, uden at dette har synlige
og mærkbare følger. Der er ikke flere penge at hente i driften. Museet kan ikke blive ved med at yde hverken samme eller øget service for stadigt færre midler. Nordjyllands Kystmuseums bestyrelse og direktion har derfor udarbejdet en spareplan, hvis forudsætning for det første er at sikre museets fortsatte statsanerkendelse, og for det andet at sikre museets fortsatte
udvikling. Det betyder, at alt, der ikke er forudsætning for disse dele, og som ikke er omfattet af museets forpligtigelser i henhold til museumsloven, bliver skåret væk, fortæller bestyrelsesformand Per Frank Hansen, Nordjyllands Kystmuseum.

Såfremt den bebudede kommunale budgetreduktion gennemføres, vil det derfor have følgende konsekvenser på Nordjyllands Kystmuseum:

Arkiverne i Skagen, Frederikshavn og Sæby nedlægges.

Arkivet i Tinghuset i Skagen nedlægges som aktivt og åbent arkiv og bliver en del af Kystmuseets interne studiesamling. Tinghuset fraflyttes. Arkivalier flyttes i magasin. En deltidsarkivarstilling nedlægges.

Lokalhistorisk Arkiv på Kystmuseet Bangsbo nedlægges som aktivt og åbent arkiv og bliver en del af Kystmuseets interne studiesamling. En fuldtidsarkivarstilling nedlægges.

Lokalhistorisk Arkiv på Kystmuseet Sæby nedlægges som åbent og aktivt arkiv og bliver i stedet en del af Kystmuseets interne studiesamling. Arkivet fraflyttes. Arkivalier flyttes i magasin. En deltidsarkivassistentstilling overgår til andet arbejde.

Bedford-bussen i Skagen sælges.

Clasens Gård, en del af Kystmuseet Sæby, rømmes. Lejemålet med kommunen opsiges, og museet fraflytter bygningen. Dette inkluderer kontorer, bogsamling, magasin, værksted med videre. En fuldtidskustodestilling nedlægges.

En fuldtidsstilling som udstillingstilrettelægger reduceres til en deltidsstilling.

Konserveringsudgifter til Bevaringscenter Nord reduceres.

Hertil kommer yderligere en række mindre budgetreduktioner. Det er intentionen ikke at beskære museets åbningstider, men det kan blive nødvendigt. Åbningstider vil således udgøre en budgetmæssig buffer.

- Som det turde være klart, vil alene gennemførelsen af spareplanen kræve tid, penge og ressourcer. Det kan derfor forudses, at den fulde effekt af besparelserne først vil slå igennem ultimo 2023. Nu afventes det videre
forløb i den kommunale proces og den endelige beslutning, siger Per Frank Hansen.

 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close