Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
29.03.2017 | Af: Kanal Frederikshavn

Multicenter et stort skridt nærmere en realisering

Skitesetegning fra ArkiNord. Sådan kan Multicenter Frederikshavn komme til at se ud.
Fire er blevet til otte og inden længe også 16. Der er lang vej, men Multihuset i Frederikshavn kom i aftes et meget stort skridt nærmere en realitet.

 

Sådan lyder vurderingen fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråds formand, Henrik Carlsen.

Efter orienteringsmødet om Multihuset i aftes i FFK-centret, hvor den foreløbige arbejdsgruppe fra FFK, FG90, JAM Cheerleaders og DanceStudio fremlagde deres ideer og planer, er de fire foreninger nu blevet til otte. Frederikshavn Skytteforening, Frederikshavn Billardklub, en teaterforening samt Frederikshavn Rollespilsklub, tidligere Fantacy Followers, har meldt sig under fanerne i den fremtidige udvikling af et kommende multicenter i Frederikshavn.

En særdeles veloplagt udviklingskonsulent fra Lokale og Anlægsfonden i København, Oliver Vanges, fremlagde baggrundsmateriale og ideer sammen med andre byers erfaringer om etablering af multicenter for aktiviteter og udvikling af moderne fællesskaber, herunder inddragelse af helt nye brugergrupper end traditionelle foreningsaktive.

Oliver Vanges gennemgik udviklingen fra starten af 60'erne, hvor de første traditionelle idrætshaller blev opført, og hvor idræt og bevægelse primært var noget børn og unge dyrkede, frem til i dag, hvor stort set alle voksne og specielt ældre borgere er meget motionsaktive og bevidste om et aktivt fritidsliv - især kvinderne.

En kæmpe udvikling på området med en stor efterspørgsel på moderne, tidsvarende faciliteter og redskaber, som er specialiserede og af meget høj kvalitet. Derfor er det paradoksalt, at mange idræts og foreningsfaciliteter stadig er fra 70'erne og at mange traditionelle klubber til stadighed - hvis de selv skal bestemme - opfører 20x40 idrætshaller og lokaler, som slet ikke passer ind i den borgernes motions og fritidsvaner.

Den moderne familie har helt andre krav til adgang og faciliteter. Dette afspejles i de vigende medlemstal for aldersgruppen i traditionelle foreninger og den kraftigt voksende fitness-kultur samt selvorganiserede fællesskaber, som via Facebook og andre sociale medier finder nye veje at mødes på.

Et multicenter kan gøre op med den udvikling og tiltrække moderne familier, hvis hverdage er skemalagt til fælles aktiviteter, hvor det passer ind i dagsrytmen for den enkelte familie, siger Henrik Carlsen.

En spændende tanke, som Lokale og Anlægsfonden havde arbejdet med, var, at man i stedet for at købe medlemsskab af en forening, købte et medlemsskab af "et hus", og på den måde kunne gøre brug af alle de aktiviteter, som foreninger i det center tilbød - dette havde givet et skeptisk foreningsliv stor medlemsfremgang, og havde vendt udviklingen for små usynlige foreninger, som grundet frafald havde været tæt på at lukke ned, fordi folk og nye deltagere nu havde fået øjnene op for de værdier og spændende tilbud en klub havde, som i mange år havde ligget godt gemt et sted, hvor kun de garvede medlemmer kunne finde frem.

De fire blev til otte, og mange flere foreninger er på vej - Multihuset i Frederikshavn kommer nu ind i en mere konkret fase, og derfor skal foreninger som - helt uforpligtende - har lyst til at være med til at præge udviklingen, melde sig hurtigt. Flere kommunale institutioner kan fremover være mulige deltagere, ligesom private erhverv og socialøkonomiske virksomheder selvfølgelig kan være med, når Multicenter Frederikshavn etableres.

- Op imod et halvt hundrede interesserede var mødt op til orienteringen i FFK-centret, og alle gik berigede hjem med ny inspiration. Det var glædeligt, at også interesserede borgere og byrådspolitikere mødte op, fortæller FUF-formanden.

FUF vil arbejde for en åben proces, hvor alle kan være med. Interesserede foreninger, som har kontaktet FUF, kaldes indenfor et par uger til nyt arbejdsmøde. Til den tid er der kommet afklaring på en ansøgning om 100.000 kroner til forprojekteringen, som behandles af Folkeoplysningsudvalget i morgen.

 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close