Gå til hoved-indhold
17 november. 2023

Naturfredningsforening om rydning ved Elling Å: Naturvandalisme

  • 1 af 1
    Et cirka 150 meter langt område er ryddet for træer og buske. DN ønsker svar på, hvad der er Frederikshavn Kommunes begrundelse for at give tilladelse?
Af: Michael Frederiksen

Danmarks Naturfredningsforening (DN) kalder rydningen af træer og buske tæt på stranden ved udløbet af Elling Å for "naturvandalisme".

DN's lokale afdeling i Frederikshavn har i går besigtiget den rydning af vegetation, der er sket tæt på udløbet af Elling Å.

- Den meget hårdhændede rydning i et naturbeskyttet område efterlader mange spørgsmål, som vi gerne vil have besvaret, siger næstformand Eigil Torp Olesen, DN Frederikshavn/Læsø, til Kanal Frederikshavn.

Han har nu skrevet til direktør Rune Asmussen, Center for Teknik og Miljø i Frederikshavn Kommune, hvor han stiller en række afklarende spørgsmål:

1) Fremgår det nogle steder (på skrift), hvad der har været grundejerforeningens formål med rydningen?

2) Hvad er Frederikshavn Kommunes begrundelse for at give tilladelse?

3) Foreligger der på skrift dels ansøgning, dels tilladelse, eventuelt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven? I den forbindelse vil jeg gerne søge om aktindsigt med hensyn til alle relevante dokumenter, herunder også en eventuel dispensation samt Administrationens faglige vurderinger ifm. ansøgningen.

4) Hvilke overvejelser har kommunen gjort sig i forhold til Natura 2000 og §3 i NBL ifm. grundejerforeningens forespørgsel? Arealerne er udpeget både som habitatområde, fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde; endvidere er de registreret som §3-beskyttet overdrev (samt omfattet af strandbeskyttelseslinien).

5) Hvis der i begrundelserne ikke indgår overvejelser om bedre udsyn/udsigt for el lille antal sommerhusejere, men derimod naturhensyn, hvad er det så mere specifikt, man har villet opnå? Er der specielle plantesamfund, man har ønsket at fremme?

6) Er arealerne grundigt undersøgt og efterfølgende vurderet af Frederikshavn Kommune, inden tilladelsen blev givet?

7) Hvis der er givet en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, har der så været de sædvanlige muligheder for indsigelser/anke i en given periode?

8) Hvem betaler udgifterne til rydningen?

- Hele arealet er kørt over med en bulldozer, og det kræver altså en god forklaring, fastslår Eigil Torp Olesen.

Henning Baadsmand fra Grundejerforeningen Kærstrand, som foretog rydningen, fastholder, at rydningen tjener et godt formål.

- Det ser altid voldsomt ud, når uønsket krat og skov skal ryddes. Tænk bare, når man brænder lyngheder af. Det ser også forfærdeligt ud efter en sådan afbrænding. Men ikke desto mindre er det en nødvendig handling, for ellers har vi ikke længere en hede at se på, men derimod skov og krat. Og hvad er smukkere end en frisk lynghede, hvor uønsket krat er væk - for en stund om ikke andet, siger Henning Baadsmand.

Han understreger, at Havtornen var så voldsom i vækst, at al anden vegetation blev kvalt.

- Det kan godt være, vi "gik til den", men hvis vi kun skulle fjerne et par træer hist og pist, kunne det lige så godt være det samme, mener Henning Baadsmand.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...