Gå til hoved-indhold
19. september 2022 - kl. 23.09

Reaktioner fra partiernes gruppeformænd

  • 1 af 2
    FOTO: Kanal Frederikshavn
  • 2 af 2
Af: Kanal Frederikshavn

Alle partier er med i budgetaftalen i Frederikshavn Kommune. Partiernes gruppeformænd har følgende udtalelser:

Venstres Peter Sørensen:

- Det har været af afgørende betydning for Venstre, at vi sætter fokus på ældre og folkeskolen. Derfor er vi glade for det ekstra fokus på dansk og matematik i folkeskolen. Vi har tilbageført penge til den såkaldte klippekortsordning for ældre. Også midler til at understøtte erhvervsudviklingen og øget bosætning ser vi som gode Venstre mærkesager.

Christina Lykke Eriksen, SF:


- For SF er det så vigtigt, at vi gør noget ekstra for børn og unge, der har det svært. Derfor er vi meget glade for indsatsen for unge med udfordringer, og vi er glade for fokus på den grønne omstilling.

Jens Nygaard, Nye Borgerlige:

- For Nye Borgerlige handler det om at målrette indsatsen for de svageste ældre, og det gør blandt andet klippekortsordningen. Med hensyn til tilbud om rengøring, her skal de svageste have, og det skal ske på baggrund af individuel visitation. Det har NB stået på gennem forhandlingerne og fået præciseret i budgettet.

John Lamp Henriksen, Det Konservative Folkeparti:

- Vi er tilfredse med, at der er fokus på kerneområderne: børn, unge, ældre og syge i det her budget for de små midler, der er. Og vi er tilfredse med, at der er sat penge af til erhvervsindsats og understreget, at der ved energiinvesteringer i vores område skal være økonomisk gevinst lokalt.

Thomas Hjort, Dansk Folkeparti:

- Det er hjerteblod for Dansk Folkeparti at sætte de ældre samt de mest sårbare og udsatte borgere først. Vi har kæmpet for en acceptabel videreførelse af klippekortsordningen både i hjemmeplejen og på plejecentrene ved at tilbageføre midler til området. Endvidere har vi fået afsat penge til en trivselspulje for særlig sårbare og udsatte borgere og sikret, at en besparelse på tilbud til psykisk syge (Fontænehuset og Lille-Skole for voksne) ikke gennemføres.

Karsten Thomsen, Socialdemokratiet:

- I en tid, hvor pengene er små, er vi glade for, at partierne har bøjet sig mod hinanden, og at vi har kunnet finde lidt til unge, ældre og sygedagpengeindsatsen. Men vi ser også fremad i dette budget med investeringerne i bosætning, byggegrunde og erhverv.

Partierne er enige om at få foretaget en analyse af og mulighederne for at få redskaber til at øge bosætningen.

Partierne er ligeledes enige om at spare yderlige 1,5 millioner kroner på administration.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...