Gå til hoved-indhold
21 september. 2023

Roblon: Underskud på 16,7 millioner kroner efter tredje kvartal

  • 1 af 1
Af: Michael Frederiksen

Roblons omsætning og resultat i regnskabsårets første tre kvartaler af 2022/23 blev realiseret på et lavere niveau end forventet. Det fremgår af virksomhedens delårsrapport.

Resultatet af den primære drift før særlige poster blev et minus på 16,7 millioner kroner mod et minus på 9,3 millioner kroner året før.

På baggrund af den realiserede omsætning for de første tre kvartaler af regnskabsåret 2022/23 - og som følge af de fortsat store usikkerheder - nedjusterede ledelsen sine forventninger til helåret 2022/23 både 14. august og 8. september.

Roblon forventer et årsresultat på mellem minus 10 millioner kroner og nul. I regnskabsåret 2021/2022 var der et underskud på 3,8 millioner kroner før særlige poster.

Ledelsen forventer fortsat omsætning og resultat realiseret i den nedre ende af de angivne intervaller som følge af den nuværende afmatning i FOC-markedet og af den korte ordrehorisont. Årets forventninger er fortsat behæftet med en høj grad af usikkerhed.

Virksomheden har netop solgt sit hovedsæde i Frederikshavn til VMS Group for 27 millioner kroner kontant. Den regnskabsmæssige fortjeneste fra salget vil blive rapporteret under særlige poster og vil påvirke "resultat af primær drift efter særlige poster" i niveauet 17,5 millioner kroner. Desuden tilføres koncernen en positiv nettolikviditet i niveauet 25-26 millioner kroner som følge af salget.

Roblons godt 25 ansatte på Nordhavnsvej i Frederikshavn flytter til Gærum inden udgangen af oktober. Her er man i gang med at udvide.

Der bliver indrettet kontorer i de eksisterende bygninger. Byggeriet foregår i to faser, hvor første fase bliver et Technology Center i forbindelse med Roblons nuværende R&D center. Denne del kommer midlertidigt til at huse de medarbejdere, der hidtil har haft deres arbejdsplads i Frederikshavn indtil fase 2 - den egentlige nye kontorbygning - står klar et stykke ind i 2024.

Den primære årsag til at flytte medarbejderne i Frederikshavn til Gærum er at samle alle under samme tag. Det vil give en række fordele i det daglige arbejde.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...