Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
08.03.2023 | Af: Kanal Frederikshavn

Skal børnene lidt senere i børnehave fra næste år?

Frederikshavn Kommune planlægger at udsætte børnenes overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave. Politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget skal i næste uge drøfte et forslag fra Center for Dagtilbud om, at alderen for start i børnehave ændres til den 1. i måneden efter, at et barn er fyldt tre år.

 

I dag er aldersgrænsen for start i børnehave to år og 11 måneder.

Baggrunden for ændringen er indførelsen af lovbestemte minimumsnormeringer fra 1. januar 2024, som betyder, at Børne- og Ungdomsudvalget skal sikre, at børn under tre år indgår i normeringen, så der er minimum én pædagogisk personale pr. tre børn frem til den 1. i måneden, efter at barnet er fyldt tre år. Pladser til børn over tre år skal normeres med én pædagogisk personale pr. seks børn.

Center for Dagtilbud vurderer, at den enkleste måde at sikre lovens krav om minimumsnormering i relation til alder vil være at ændre den nuværende aldersgrænse for start i børnehave fra to år og 11 måneder til den 1. i måneden efter, at et barn er fyldt tre år.

Dermed vil vuggestue- og børnehavepladser fortsat kunne tildeles ressourcer efter pladstype uden opbyggelse af en administrativ og bureaukratisk praksis for tildeling af to måneders ekstra ressourcer til børnehaverne til deres varierende antal af børn under tre år.

Ændringen vil betyde et øget pres på behovet for både dagpleje- og vuggestuepladser. Dette pres vil skulle håndteres inden for området med oprettelse af flere vuggestue- og dagplejepladser. Noget af presset på for eksempel lokaler til vuggestuepladser vil kunne udlignes af, at løsningen vil betyde tilsvarende færre børnehavepladser.

Lovkravet vil - uanset om aldersgrænsen for overgang ændres eller ej - give en merudgift til personalenormering fra 2024.

Center for Dagtilbud indstiller, at alderen for start i børnehave fra 1. januar 2024 ændres til den 1. i måneden efter, at et barn er fyldt tre år.

 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

Kommentarer

 

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close