Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
10.03.2023 | Af: Michael Frederiksen

Skal tre bevaringsværdige bygninger nedrives?

Se flere fotos under artiklen.
Ejeren af herregården Sludstrup på Rydalsvej 74 mellem Skærum og Stenhøj søger om tilladelse til nedrivning af tre bevaringsværdige bygninger. Det drejer sig om kostald og lader til foder og afgrøder. Center og Teknik og Miljø indstiller, at der i henhold til planlovens §14 nedlægges forbud imod nedrivning af de tre bygninger. Sagen drøftes på tirsdag i Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune.

 

Bygningerne er vurderet bevaringsværdige - alle med SAVE-værdien 2. Bygninger med høj bevaringsværdi får karakteren 1. Bygninger med lav bevaringsværdi får karakteren 9.

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger reguleres af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger. Efter lovens bestemmelser må en bygning med bevaringsværdien 1-3 ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, relevante høringsparter er hørt, og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen.

Kystmuseet kan ikke anbefale nedrivning med begrundelsen, at bygningerne er bevaringsværdige og indgår i ét af Frederikshavn Kommunes værdifulde kulturmiljøer - nr. 23 - Lendum og Øster Skærum.

Kernen i kulturmiljø nr. 23 er blandt andet enkeltgårdsbebyggelser som Sludstrup, der har fået størrelse og karakter af herregårde. Bebyggelsesformen er bestemt af naturbundne forhold. For eksempel er de tre bygninger opført i en karakteristisk stil af kløvede marksten med kalkede fuger. Helheden understreges, da stilen går igen på de tre bygninger. Den store lade med højstolpekonstruktion er særligt karakteristisk. Bygningerne og de mellemliggende arealer

med brostensbelægning og møddingsplads udgør et betydeligt og meget velbevaret samlet hovedgårdsmiljø.

Ved besigtigelsen i februar 2023 fremstod bygningerne i store træk stadig originale, men bærer præg og ælde og manglende vedligeholdelse. Tillades nedrivningen, forsvinder den bygningsmæssige helhed for stedet, og de værdifulde bygnings- og kulturhistoriske spor og herregårdsmiljøet går tabt.


Udvalget besluttede 3. december 2019 at tillade nedrivning af

ejendommens stuehus. Udvalget besluttede samtidigt at appellere til ejeren om at vedligeholde og bevare bygningerne, så de fortsat kan opretholdes som en del af ejendommens samlede bygningskompleks og fortsat opretholdes som en

væsentlig del af Frederikshavn Kommunes kulturarv. Stuehuset er efterfølgende nedrevet.

 

BillederTilføj billede


FOTO: Frederikshavn Kommune

FOTO: Frederikshavn Kommune

FOTO: Frederikshavn Kommune

FOTO: Frederikshavn Kommune

FOTO: Frederikshavn Kommune

Kommentarer

 

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close