Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
11.04.2020 | Af: Michael Frederiksen

Udskældt tilskudsordning - politikerne var advaret

Formand Mette Hardam, Kultur- og Fritidsudvalget: - Vi er ikke for fine til at lave noget om.
Protesterne stod i kø fra både idrætsklubber og spejderforeninger, da politikerne i Frederikshavn Kommune i efteråret 2018 vedtog en ny tilskudsordning som afløser for den mangeårige Frederikshavnerordning. Alligevel blev den ny ordning 31. oktober 2018 vedtaget i byrådet med ros til Kultur- og Fritidsudvalget.


 

Dette kuriosum har Mette Hardam (V), nyvalgt formand for Kultur- ogFritidsudvalget ikke lyst til at kommentere, men hun vil til gengæld garantere, at der kommer en grundig evaluering af den ny tilskudsordning. Som beskrevet i flere artikler på Kanal Frederikshavn er en række klubber stærkt utilfredse med, at de mister sekscifrede beløb i tilskud fra kommunen.

- Vi er ikke for fine til at lave noget om, lover Mette Hardam.

Overordnet fornemmer hun, at den nye tilskudsordning fungerer hensigtsmæssigt – ud fra ønsket om at prioritere aktiviteter fremfor bygninger. Mette Hardam ser dog områder, som kræver en nøjere gennemgang.

- Vi kan desværre se, at det går galt med lokaletilskud, men det har aldrig været vores intention. Ligesom Bjarne Kvist håber jeg, at formanden for FUF, Henrik Carlsen, har ret, når han siger, at vi har tolket reglerne unødvendigt stramt på dette område, siger Mette Hardam.

Hun er heller ikke i tvivl om, at idéen med at oprette puljer til transport, talentudvikling og visioner, som foreninger, klubber og spejdere kan søge penge i, giver hovedpine flere steder.

- V ihavde gode hensigter med disse puljer. Vi håbede, de kunne sætte strøm til andre tiltag, men nu kan vi se, at puljerne gør det vanskeligt for klubberne at budgettere, fordi de ikke længere ved, om de får tilskud til eksempelvis en bus, erkender Mette Hardam.

COVID-19 forsinker dog evalueringen. Flere klubber og foreninger har udsat deres generalforsamlinger, og derfor er cirka en tredjedel af de forventede ansøgninger, når det gælder tilskud efter folkeoplysningsloven, ikke indgået pr. 1. april, som er ansøgningsfrist herfor. Evalueringen kommer derfor først på dagsordenen i Kultur- og Fritidsudvalget i august.

Uddrag af de høringssvar, som Kultur- og Fritidsudvalget blev præsenteret for i august 2018:

Frederikshavn Golfklub:
Først og fremmest er Frederikshavn Golf Klub skuffet over at Frederikshavn Kommune i rapporten direkte fremhæver ride- og golfklubber, som klubber der får for meget i aktivitetstilskud og på forhånd konkluderer, at der skal lægges et loft på et fremtidigt medlemstilskud for disse klubber. Det må betegnes som direkte forskelsbehandling.

Skagen Gymnastikforening af 1976:

Vi har svært ved at gennemskue den nye ordnings konsekvenser og er bekymret for vores fremtidige overlevelse, rent økonomisk.

Dance Studio Frederikshavn:
Vi meget bekymret for vores forening og dens overlevelse. Som vi kan se ud af oplægget så mister vi stort set hele vores tilskud (2018 kr. 158.000,00).

De grønne Pigespejdere:
Vi har ikke brug for, at vi skal bruge flere ledelseskræfter til at finde penge, så vi kan betale vores husleje. Vi gør en stor indsats for at give børnene nogle gode oplevelser og værdier, men vi bruger også utroligt meget tid på at tjene penge til betaling af vores husleje. Såfremt dette tilskud reduceres yderligere, bliver det en håbløst situation for os mindre foreninger.

Frederikshavn Rideklub:
Frederikshavn Rideklub (FRK) har med stor bekymring og undren, læst forslaget til ny tilskudsordning. Undringen skyldes beslutningsgrundlagets talmateriale og undren over, hvorfor
KFU kun ønsker at undersøge ride- og golfklubber. Bekymringen skyldes, at den foreslåede tilskudsordning, ud fra vores betragtning og beregninger, er misvisende og har nogle alvorlige konsekvenser for Frederikshavn Rideklub.

Frederikshavn Budo Klub:

Forslaget om at omlægge de supplerende tilskud til puljer forekommer ligeledes uheldig. Det vil blive væsentligt vanskeligere og forbundet med stor usikkerhed at budgettere ude i foreningerne. Her er den nuværende ordning et noget bedre udgangspunkt for budgetlægningen.

Frederikshavn Blackhawks:
Ved at omlægge de nuværende supplerende tilskud til visionspulje mener vi ikke, at idrætsklubberne tilgodeses. Især når det drejer sig om transport- og frivillighedspuljen. Ud fra et foreningssynspunkt som en idrætsforening uden egne lokaler, mener vi at den nuværende ordning er optimal.

FDF Frederikshavn Kreds 1:

Vores forslag er, at bevare den nuværende ordning, og dermed bevare et aktivt og frugtbart børne- og ungdomsarbejde i Danmarks nordligste kommune, med Danmarks bedste tilskudsordning for børn og unge.

Springteam Sæby:
Det er Springteam Sæbys opfattelse, at den foreslåede model giver ulige vilkår for de forskellige foreninger, fordi der ikke gives støtte efter foreningens driftsudgifter men efter antallet af medlemmer. Dette rammer Springteam Sæby særdeles hårdt. Den store forskel for os er, at trænertilskuddet bortfalder. Ca. 180.000 kr. kan vi risikere at miste, hvilket primært stammer fra vor elitesatsning. "Ingen elite ingen bredde og ingen bredde ingen elite".

Sportsrideklubben Lerbæk:
Forslaget til ny tilskudsordning for folkeoplysende
foreninger i Frederikshavn Kommune i den fremlagte form vil få vidtrækkende og ødelæggende konsekvenser for foreningslivet i Frederikshavn Kommune.

Tordenskioldgarden:

Det er umiddelbart vanskelig for at os at beregne den økonomiske konsekvens, men vi forventer et drastisk fald i det
årlige tilskud, hvis den foreslåede tilskudsordning indføres.

FfI Fodbold:
Det er svært at gennemskue konsekvenserne af lokaletilskuddet, men det lyder fornuftigt at få ryddet op i det. Ffi sidder i eget klubhus med lån fra kommunen. Det er klart, at det vil betyde noget, hvis vi ikke længere får dækket udgifterne ved sådan et hus pga. ændrede lokaletilskudsregler. Derfor ville det være
ønskværdigt, hvis vi kunne se nogle regnestykker på, hvad den nye ordning kommer til at betyde for netop vores klub, før vi kan tage sagligt stilling til, om den samlede ordning er god.

Sæby Golfklub:
En større nedsættelse af tilskud fra Frederikshavn kommune vil have stor betydning for Sæby Golfklub. Det vil på kort sigt forringe klubbens økonomi og derfor vil klubben være tvunget til at nedsætte aktiviteterne i forhold til den økonomiske ramme. Det vil også betyde en væsentlig kontingentforhøjelse for klubbens medlemmer og det vil have en negativ effekt på medlemstallet ligesom det vil have indflydelse på tiltrækningen af nye medlemmer, så visionen om at foreningslivet i kommunen skal trives og udvikles, vil blive vanskelig for os.

Sæby Famile- og Firmaidræt:
Forslag om puljer til supplenrende til kan vi på ingen måde tilslutte os. Det vil give en tung administrativ opgave oveni det vi har i dag. Hvis man fjerner muligheden for at ”belønne” trænere og instruktører vil det give større udfordringer i foreningerne. Samtidig vil en fjernelse af tilskud til leder og instruktøruddannelse gøre, at vores instruktører i foreningerne ikke får samme mulighed for at blive dygtigere. I den sidste ende kan det koste medlemmer og kvalificerede trænere.

SEIF:

De negative effekter overskygger desværre de positive intentioner. Tilskuddet til lønnede trænere afskaffes, og dermed fjernes en stor del af talentudviklingen for idrætsklubberne i kommunen, hvilket ikke passer så godt ind i strategien med at man lige har startet ”talentsportsklasserne”. For talentudviklingen er dette ødelæggende, og for visse sportsgrene direkte farligt. Supplerende tilskud omdannes til puljer, der skal søges hos FOU – som har frihed til at forvalte puljerne. Dette lyder som et administrativt bøvl for foreningerne, samtidigt bliver det rigtigt svært for foreningerne at budgettere, når der nu er 4 forskellige puljer vi skal søge om, og håbe på at der kommer penge fra.

FG90:
FG90 (Frederikshavn Gymnastikforening af 1990) mener som udgangspunkt ikke at der er noget i vejen med vores tilskudsordning - men stor kreativitet - manglende respekt, forståelse/indsigt til givne rammer og hertil MANGLENDE
TILSYN er årsagen til at det hele er stukket af.

Metodistkirkens Spejdere i Strandby:
Afsluttende vil vi sige at vi ikke kan genkende det billede som høringsmaterialet fremstiller med lav tilfredshed hos foreningerne med rammerne i den nuværende ordning. Vores opfattelse er at foreningerne i kommunen generelt er stolte af de rammer og muligheder som tilskuddene i den nuværende ordning giver. Det handler nærmere om nemmere administration, sikre budgetter og en tillid til at alle foreninger indberetter og modtager tilskud ens, og i overensstemmelse med reglerne.

Bangsbo Freja:
Vi har gennem årene oplevet mindre tilretninger af tilskudsordningen. Det har vi levet med, men vi
synes, at det fremlagte forslag er en voldsom ændring, som vi frygter kan gøre livet endnu mere surt i foreningerne med risiko for, at frivillige ledere "flygter" væk.

JAM Frederikshavn Cheerleaders:
Som udgangspunkt ser vi helst, at den nuværende ordning fastholdes.

Ud over blandt andet disse klubber, foreninger og spejdere kaldte Peter Laigaard, som i dag er formand for FfI Håndbold - også i 2018 - den ny tilskudsordning for "en omgang makværk" i et indlæg på Kanal Frederikshavn.

 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close