Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
09.02.2020 | Af: Michael Frederiksen

Ungdomsuddannelser vil lave sportsklasser

Frederikshavn Handelsskole, Frederikshavn Gymnasium og EUC Nord ønsker i fællesskab at oprette sportsklasser på ungdomsuddannelserne fra august 2020 og søger i den forbindelse om et samlet kommunalt tilskud på 870.000 kroner i tre år.

 

De skriver i deres ansøgning til Frederikshavn Kommune, at de ønsker at se klasserne som en fortsættelse af talentsportsklasserne i folkeskolens 7.-9. klasse i Frederikshavn
Kommune.

Det overordnede formål med sportsklasserne er at forbedre uddannelsesmulighederne og uddannelsesmiljøet i Frederikshavn Kommune og derigennem dels at fastholde
eksisterende unge i kommunen i længere tid - dels at tiltrække nye unge til byen.

Sportsklasserne påtænkes at køre i tre år, hvorefter tiltaget skal valueres. Over den tre-årige periode forventer  ungdomsuddannelserne at kunne tiltrække minimum 30
nye elever til uddannelser i kommunen med gennemsnitligt 10 elever på hver årgang.

Efter seks år er målet 20 elever på hver årgang. Ansøgerne anser rekrutteringspotentialet i ishockey og floorball som størst, men
understreger, at tilbuddet gælder udøvere af alle sportsgrene repræsenteret i kommunen, ligesom man også på sigt ønsker at inkludere e-sport.

For elever, der vælger ungdomsuddannelse kombineret med et sportsforløb i Frederikshavn Kommune og som har brug for bomulighed, er ungdomsuddannelserne i dialog med MARTEC om muligheden for at etablere et samarbejde om at benytte
Kragholmen til bomulighed.

Frederikshavn Handelsskole, Frederikshavn Gymnasium og EUC Nord tænker sportsklasserne organiseret med en bestyrelse med deltagelse af repræsentanter fra ungdomsuddannelserne, Frederikshavn Kommune, sportsforeningerne, erhvervslivet og forældregruppen.

Den daglige drift skal ligge hos en ansat koordinator, som har det overordnede sportslige ansvar og er bindeled mellem elev, forældre, sport og uddannelse. Koordinatoren skal også orientere sig i forhold til talentudvikling i nationalt regi og komme med input til bestyrelsen vedrørende udvikling af sportsklasserne.

De tre ansøgere har fået tilsagn om tilskud til projektet fra Frederikshavn Erhvervsråd, men dette bidrag er ikke alene tilstrækkeligt til, at projektet kan gennemføres. 

Ungdomsuddannelserne søger en kommunal medfinansiering på 290.000 kroner årligt i tre år. Tilskuddet skal primært bruges til ansættelse af en sportslig koordinator og i mindre omfang til udstyr, reklame, coach- og diætistsessioner, aftaler med
træningscenter med videre.

Politikerne i Økonomiudvalget drøfter sagen på onsdag.

 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close